Kerkenbeleidsplan & trajectbegeleiding

Kerkenplan 

Elk kerkbestuur is verplicht om een kerkenbeleidsplan op te maken voor de kerken in zijn parochie. Bovendien kom je aanmerking voor subsidies voor de restauratie van de kerk. Dit geldt zowel voor beschermde als niet-beschermde kerken. De structuur van het beleidsplan is vastgelegd. Meer info vind je door hier te klikken. Het kerkenbeleidsplan omvat minstens:

  • Een langetermijnvisie voor het gebouw van de eredienst;
  • Een onderbouwde visie over het toekomstig gebruik en functie van de betrokken gebouwen;
  • Een plan van aanpak over hoe de toekomstige invulling (met nevenfuncties of herbestemming) wordt onderzocht.

Trajectbegeleiding Bornem

Voor elke kerk in Bornem, met uitzondering van de abdijkerk, is een traject voor duurzame bestemming ingericht. IGEMO coördineert deze trajectbegeleiding. Dit leidt uiteindelijk tot de her- of nevenbestemming van een kerk. De trajectbegeleiding moet uiteindelijk goedgekeurd worden door het gemeentebestuur, de kerkraad en de pastorale ploeg.

Contact

Sarah Luyten
Erfgoedcoördinator
sarah.luyten@igemo.be
+32 15 28 38 12
+32 498 08 19 42

Gerelateerde pagina’s