Aankoper overheidsopdrachten

Jouw taken

 • Als aankoper overheidsopdrachten ben je verantwoordelijk voor het efficiënt, optimaal en stipt beheren van de aankoopdossiers die je worden toegewezen.
 • Je analyseert de behoeften van de organisatie en haar interne klanten, bestudeert de markt en onderzoekt samen met hen de stappen die ondernomen moeten worden.
 • Je behandelt de aankoopprocedures van a tot z voor je interne klanten. Je werkt hierin voornamelijk samen met onze projectmanagers binnen projectontwikkeling. Het type dossiers waarmee je in aanraking komt, is bijgevolg van technisch-juridische aard.
 • Je organiseert de plaatsing van de opdrachten, analyseert en vergelijkt prijsoffertes en onderhandelt met de inschrijvers om tot een aankoop te komen die de beste voorwaarden biedt op het vlak van prijs, kwaliteit, levering en dienstverlening.
 • Je plaatst bestellingen en ziet erop toe dat deze correct en binnen de vastgelegde termijn worden uitgevoerd.
 • Je onderhoudt contacten met bestaande leveranciers/dienstverleners en zoekt proactief naar nieuwe leveranciers/dienstverleners.
 • Je houdt het administratieve, juridische en financiële traject van je aankoopdossiers in het oog en communiceert op een correcte, transparante en snelle manier met je interne klanten.
 • Je bent bereid om je kennis te delen in het kader van het organiseren van interne opleidingen, het geven van adviezen. Tegelijkertijd verdiep je je kennis in het domein verder.
 • Indien nodig, word je tijdelijk gedetacheerd bij onze lokale besturen om er de aankoopdienst te versterken.

Jouw profiel

 • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als aankoper, waarvan 3 jaar als aankoper van bouwprojecten (civiele werken en/of infrastructuurwerken).
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring als aankoper in overheidsopdrachten.
 • Je hebt ervaring in de uitwerking van aankoopstrategieën.
 • Je bent in staat te luisteren en personen samen te brengen met verschillende profielen en verwachtingen.
 • Goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een troef.
 • Je hebt een heel goede kennis van het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt ervaring met de gebruikelijke IT-tools (MS Office, Sharepoint, Teams,…)
 • Je bent enthousiast, gemotiveerd en hebt zin voor initiatief.
 • Je hebt een grote overtuigingskracht en houdt van dialoog met anderen. Je bent een betrouwbare gesprekspartner.
 • Je beschikt over uitstekende onderhandelingsvaardigheden en je hebt ervaring inzake contractvorming (waaronder ook SLA’s) en contractmanagement.
 • Je werkt nauwgezet, gestructureerd en volgt probleemloos de nodige procedures.
 • Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en geeft blijk van verregaande autonomie en aanpassingsvermogen. Je bent tevens een teamspeler, die zijn/haar bijdrage levert.
 • Je houdt van open en transparante communicatie.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden.

Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job.
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen.
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring.
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand.
 • Verschillende extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, gratis hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een smartphone.
 • Dankzij onze buddywerking voel je je meteen thuis bij IGEMO. Lees hier meer over deze werking, die de optimale integratie van nieuwe collega’s verzekert.

Wie zijn wij?

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • Een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.
 • 100% inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken.
 • De wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.
 • Oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit, …

De selectieprocedure

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je motivatiebrief en cv. De geselecteerde kandidaten worden in eerste instantie uitgenodigd voor deelname aan een kennismakingsgesprek. Nadien volgt een selectieproef.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar Mieke Toppets, HR-manager, via jobs@igemo.be of via Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen.
Voor meer informatie neem je contact op met Peter De Bruyne, algemeen directeur, via peter.debruyne@igemo.be.

Solliciteer

Dat kan t.a.v. Mieke Toppets, HR-manager, via jobs@igemo.be.

Meer info

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact op met Peter De Bruyne, algemeen directeur, via peter.debruyne@igemo.be.

De buddywerking van IGEMO: samen voor een optimale integratie!