Expert Milieu

Wie zijn wij?

Ons bedrijf:

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn,…

IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’, waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • Een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.
 • 100% inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken.
 • De wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.
 • Oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit,…

Onze functie:

IGEMO legt zich o.a. toe op de volgende opdrachten:

 • Opmaak van (lokale) ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 • Opmaak van analyses, ambitienota’s en visies met als doel om verschillende soorten opgaven, waaronder masterplannen, beeldkwaliteitsplannen en inrichtingsstudies, uit te werken.
 • We opereren op het raakvlak tussen architectuur, stedenbouw, landschap, mobiliteit en ruimtelijke ordening, om geïntegreerd oplossingen uit te werken voor ruimtelijke vraagstukken.
 • Maatschappelijk en kritisch denken staan nooit veraf; ze vormen de basis om doelbewust naar de toekomst te kijken en vernieuwende oplossingen te formuleren voor bestaande en nieuwe vraagstukken.
 • Naast een hands-on attitude voor concrete projecten wordt ingezet op het verbreden en verbinden van stedenbouwkundige topics, die de leidraad vormen voor een continue groei en professionele dienstverlening.
 • Ondersteuning van intergemeentelijke omgevingsdienstverlening.
 • Handhaving van de milieu- en omgevingsvergunning.

Wie zoeken wij?

Het takenpakket:

 • Je behandelt milieuvergunningen met kennis van ruimtelijke ordening (vooroverleg, volledigheid- en ontvankelijkheidsonderzoek en het uitschrijven van adviezen).
 • Je adviseert onze lokale besturen bij milieuvraagstukken en weet je daardoor een weg te banen in relevante wetgevingen (VCRO, uitvoeringsbesluiten,…).
 • Op aanvraag van lokale besturen beantwoord je vragen van burgers, architecten, notarissen,… zowel via mail als via loketwerking.
 • Je ambieert de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 • Je kan, met je kennis van milieuvergunningen, een bijkomende meerwaarde aanleveren aan het bestaande IGEMO-team van ruimtelijke planners.
 • Je verzamelt en verwerkt informatie, gerelateerd aan het vakgebied milieu.
 • Je bent je bewust van de verschillende belangen wat betreft milieu en gaat hier evenwichtig mee om.
 • Je voert je taken uit met respect en liefde voor onze planeet.

Wie ben jij?

Jouw achtergrond:

Je studeerde net af als Bachelor in de afstudeerrichting Milieu, Rechtspraktijk, Architectuur,…

Je hebt eventueel al een eerste werkervaring opgedaan, waarin je vertrouwd bent geraakt met het correct toepassen van het wettelijk kader, alsook affiniteit hebt opgebouwd wat betreft milieu.

Jouw profiel:

 • Je hebt een hart voor het milieu. Kortom, je bent gepassioneerd door mens, dier en plant. 
 • Je werkt resultaatgericht.
 • Je hebt zin voor nauwkeurigheid.
 • Je bent contactvaardig in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je bent leergierig en gelooft in zelfverbetering.
 • Je kan zelfstandig werken, maar kan ook samenwerken in een hecht team.
 • Je gaat vlot om met stress.
 • Je bent klantgericht en draagt uitstekende service hoog in het vaandel.
 • Je kan je vlot aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit).
 • Je bent een kei in plannen/organiseren en gaat vlot om met deadlines (administratie).
 • Je bent vertrouwd met het lezen en interpreteren van wetgevingen.
 • Je kan creatief denken (inventiviteit).
 • Je toont integriteit in alles wat je zegt en doet.
 • Je staat stevig in je schoenen en durft uit te komen voor jouw visie.
 • Je hebt kennis en visie betreffende milieu-aspecten, ruimtelijke ordening en hinderlijke inrichtingen.
 • Je hebt kennis van de regelgeving in de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening, het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, Vlarem,…
 • Je hebt globaal inzicht in de werking van een gemeentebestuur.

Wat bieden wij jou?

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Je krijgt een voltijds contract van onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone …). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning.
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer.
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden.

Selectieprocedure:

 • De eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief en C.V. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd op een kennismakingsgesprek. De tweede selectie gebeurt op basis van een schriftelijke proef.
 • Tijdens de selectieproeven worden zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties getest.

Interesse?

 • Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met C.V. naar IGEMO, t.a.v. Mieke Toppets, HR-Manager. Dit kan per post naar Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of, preferabel, per e-mail naar jobs@igemo.be.
 • Voor meer informatie neem je contact op met Inne Peersman, clusterdirecteur omgeving en erfgoed, via inne.peersman@igemo.be.

Solliciteer

Dat kan t.a.v. Mieke Toppets, HR-Manager, via jobs@igemo.be.

Meer info

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact op met Inne Peersman, clusterdirecteur omgeving en erfgoed, via inne.peersman@igemo.be.

IGEMO heeft openstaande vacatures ruimtelijke planning en ordening