Jurist – Master in de Rechten met passie voor het reilen en zeilen van lokale besturen

Jouw uitdaging

 • Als jurist volg je nauwgezet de ontwikkelingen en dossiers op met betrekking tot de organieke regelgeving inzake lokale besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, e.d.
 • Je verdiept je in het administratief recht, met aandacht voor o.a. de wetgeving inzake overheidsopdrachten, privaat-publieke samenwerking, eigendomsrecht en andere zakelijke rechten, onteigeningsrecht, openbaar domein en wegenis, omgevingsrecht, energierecht, bestuursrecht, administratief procesrecht,…
 • Je bouwt mee aan het opzetten en ontwikkelen van een solide en toegankelijke juridische dienstverlening voor alle lokale besturen in onze regio, Rivierenland. Je werkt mee aan een drempelverlagende service, zodat de verschillende juridische vragen, waarmee een lokaal bestuur te maken krijgt, op een vlotte en correcte manier afgehandeld raken in samenspraak met de betrokken diensten.
 • Je werkt als jurist eveneens voor de intergemeentelijke handhavingscel (milieu, stedenbouw en ruimtelijke ordening). Deze dienstverlening werd de afgelopen jaren op een deskundige wijze uitgebouwd. In een volgende fase is je uitdaging om deze professionele dienstverlening nog steviger te helpen verankeren door de continuïteit en kwaliteit ervan op lange termijn te verzekeren.  Je beschikt over en/of je ontwikkelt daartoe een bijzondere juridische expertise op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu.

Jouw taken

Ten behoeve van de algemene werking en de juridische dienstverlening, behelst jouw takenpakket:

 • Je volgt de regelgeving, rechtspraak en rechtsleer m.b.t. administratief recht (zie uitdagingen) nauwgezet op en adviseert dienaangaande het bestuur, de directie en/of het management.
 • Je adviseert en begeleidt zowel IGEMO als haar gemeentelijke vennoten in het kader van onteigeningen (zowel administratieve als gerechtelijke fase).
 • Je ondersteunt zowel IGEMO als haar gemeentelijke vennoten op het vlak van eigendomsrecht en zakelijke rechten (erfdienstbaarheden, opstalrechten, erfpacht,…).
 • Je begeleidt en adviseert zowel IGEMO als haar gemeentelijke vennoten op het vlak van overheidsopdrachten, contractrecht en privaat-publieke samenwerking.
 • Je werkt mee aan het uitbouwen van een uiteenlopende service rond eerstelijns juridische dienstverlening voor de lokale besturen.

Binnen de context van de intergemeentelijke handhavingscel neem je de volgende taken voor je rekening:

 • Je ondersteunt de lokale besturen bij het uitwerken en uitvoeren van een handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening/stedenbouw en milieu.
 • Je ondersteunt diverse handhavingstaken inzake ruimtelijke ordening/stedenbouw en milieu (omgeving) in opdracht van lokale besturen. Deze handhavingstaken omvatten o.a. het uitvoeren van terreincontroles, het verstrekken van aanmaningen en waarschuwingen, het maken van vaststellingen (proces-verbaal), het uitwerken van bestuurlijke maatregelen, het vorderen van gerechtelijke maatregelen, het begeleiden van administratief- en strafrechtelijke procedures,…
 • Je bevordert de contacten en de samenwerking tussen lokale overheden, politie, parket en andere gerechtelijke instanties op het vlak van handhavingsbeleid.
 • Je werkt nauw samen met lokale besturen, politiezones en andere handhavingsactoren.
 • Je initieert en realiseert communicatie- en/of sensibilisatiescampagnes omtrent handhaving.
 • Je zorgt voor het uitbouwen en bundelen van kennis en expertise inzake omgevingshandhaving.

Jouw profiel

 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling) in het Nederlands.
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen.
 • Je bent assertief en contactvaardig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je toont een grote betrokkenheid en zelfdiscipline.
 • Je beschikt over een universitair Masterdiploma in de rechten, met specialisatie in het administratief recht.
 • Je hebt bijzondere interesse in de Vlaamse regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.
 • Kennis en ervaring met betrekking tot de regelgeving inzake overheidsopdrachten, zakelijk recht, onteigeningswetgeving en/of verbintenissenrecht vormen een pluspunt.
 • Je hebt interesse in de werking van overheden en lokale overheden in het bijzonder.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving en een collegiale sfeer, met ruimte voor individuele ontplooiing.

Wij bieden jou:

 • Een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector. Nuttige werkervaring wordt in rekening gebracht bij de verloning.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling, om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen
 • Wettelijk vakantiegeld en een eindejaarspremie
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, thuiswerkvergoeding, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, volledige tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor je smartphone.
 • Dankzij onze buddywerking voel je je meteen thuis bij IGEMO. Lees hier meer over deze werking, die de optimale integratie van nieuwe collega’s verzekert.

Wie zijn wij?

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • Een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.
 • 100% inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken.
 • De wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.
 • Oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit, …

De selectieprocedure

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je motivatiebrief en cv. De geselecteerde kandidaten worden in eerste instantie uitgenodigd voor deelname aan een kennismakingsgesprek. Nadien volgt een selectieproef en eindbespreking.

Interesse? Vragen?

Solliciteren kan t.a.v. Peter De Bruyne, algemeen directeur, via jobs@igemo.be.

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact op met Peter De Bruyne, algemeen directeur, via peter.debruyne@igemo.be.

Solliciteer

Dat kan t.a.v. Peter De Bruyne, algemeen directeur, via jobs@igemo.be.

Meer info

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact op met Peter De Bruyne, algemeen directeur, via peter.debruyne@igemo.be.

IGEMO - Renovatie in het vooruitzicht? De Vlaamse Renovatiepremie is er voor je!