Jurist

Jouw uitdaging

Als bedrijfsjurist volg je de ontwikkelingen en dossiers met betrekking tot de organieke regelgeving inzake intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de fiscale regelgeving (inkomstenbelasting, BTW,…), de wetgeving inzake overheidsopdrachten e.d. nauwgezet op.

Je bouwt mee aan het opzetten en ontwikkelen van een solide en toegankelijke juridische dienstverlening voor alle lokale besturen in onze regio. Je zorgt voor een drempelverlagende service zodat de verschillende juridische vragen waar een lokaal bestuur mee te maken krijgt, op een vlotte en correcte manier afgehandeld geraken in samenspraak met de betrokken diensten.

Je werkt als jurist eveneens voor de intergemeentelijke handhavingscel (milieu, stedenbouw en ruimtelijke ordening). Deze dienstverlening werd de afgelopen jaren op een professionele en deskundige wijze uitgebouwd. In een volgende fase is je uitdaging om deze professionele dienstverlening nog steviger te helpen verankeren door de continuïteit en kwaliteit ervan op lange termijn te verzekeren. Je beschikt over en/of je ontwikkelt daartoe een bijzondere juridische expertise op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu.

In functie van de ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen en woonprojecten) bied je ook daar juridische ondersteuning op het vlak van ruimtelijke ordening, stedenbouw, onteigeningen en zakelijke rechten (erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden).

Jouw taken

Ten behoeve van de algemene werking, de juridische dienstverlening en de ontwikkelingsprojecten van IGEMO, behelst jouw takenpakket:

 • Je volgt de regelgeving, rechtspraak en rechtsleer m.b.t. intergemeentelijke samenwerking, fiscaliteit t.a.v. intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, overheidsopdrachten… nauwgezet op en adviseert dienaangaande het bestuur, de directie en/of het management.
 • Je adviseert en begeleidt zowel IGEMO als haar gemeentelijke vennoten in het kader van onteigeningen (zowel administratieve als gerechtelijke fase).
 • Je ondersteunt zowel IGEMO als haar gemeentelijke vennoten op het vlak eigendomsrecht en zakelijke rechten (erfdienstbaarheden, opstalrechten, erfpacht…).
 • Je bent verantwoordelijk voor het beheren en opvolgen van gerechtelijke en juridische dossiers.
 • Je neemt het voortouw in het uitbouwen van een uiteenlopende service rond eerstelijns juridische dienstverlening voor de lokale besturen.

Binnen de context van de intergemeentelijke handhavingscel neem je de volgende taken voor je rekening:

 • Je verleent in teamverband diensten ten behoeve van de lokale besturen binnen de context van de intergemeentelijke handhavingscel.
 • Je ondersteunt de lokale besturen bij het uitwerken en uitvoeren van een handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening/stedenbouw en milieu.
 • Je ondersteunt diverse handhavingstaken inzake ruimtelijke ordening/stedenbouw en milieu (omgeving) uit in opdracht van lokale besturen. Deze handhavingstaken omvatten o.a. het uitvoeren van terreincontroles, het verstrekken van aanmaningen en waarschuwingen, het maken van vaststellingen (proces-verbaal), het uitwerken van bestuurlijke maatregelen, het vorderen van gerechtelijke maatregelen, het begeleiden van administratief- en strafrechtelijke procedures,…
 • Je bevordert de contacten en de samenwerking tussen lokale overheden, politie, parket en andere gerechtelijke instanties op het vlak van handhavingsbeleid.
 • Je werkt nauw samen met lokale besturen, politiezones en andere handhavingsactoren.
 • Je initieert en realiseert communicatie- en/of sensibilisatiescampagnes omtrent handhaving.
 • Je zorgt voor het uitbouwen en bundelen van kennis en expertise inzake omgevingshandhaving.

Jouw profiel

 • Je bent ambitieus en ondernemend.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen.
 • Je bent assertief en contactvaardig.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatgericht.
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je betoont een grote betrokkenheid en zelfdiscipline.
 • Je beschikt over een universitair masterdiploma in de rechten.
 • Je hebt bijzondere kennis over de Vlaamse regelgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw.
 • Kennis en ervaring met betrekking tot de regelgeving inzake overheidsopdrachten, zakelijke rechten, onteigeningswetgeving en/of verbintenissenrecht vormen een pluspunt.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden en lokale overheden in het bijzonder.

Over IGEMO

Als vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, ontwikkelt IGEMO diensten voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn… In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen, worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’, waar uitdagingen en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in regio.

Als intergemeentelijke vereniging voor streekontwikkeling ondersteunt en begeleidt IGEMO lokale besturen bij het realiseren van beleidsvisies en het uitvoeren van generieke taken. IGEMO beschikt over een intergemeentelijke handhavingscel die lokale besturen van A tot Z (van vaststelling tot procedure) ondersteunt op het vlak van omgevingshandhaving (ruimtelijke ordening/stedenbouw en milieu). IGEMO realiseert ook ontwikkelingsprojecten (bedrijventerreinen en woonprojecten) voor lokale besturen en levert diensten op het vlak van ruimtelijke ordening en grondverwerving (o.a. onteigeningen).

De medewerkers van IGEMO hebben een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • Een uitdrukkelijke interesse voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.
 • 100% inzet om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken.
 • De ambitie om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving en een collegiale sfeer, met ruimte voor individuele ontplooiing. Bovendien bieden wij jou:

 • Een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Een bediendencontract voor onbepaalde duur in voltijds dienstverband en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A). Nuttige werkervaring wordt in rekening gebracht bij de verloning.
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling, om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen
 • Wettelijk vakantiegeld en een eindejaarspremie
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, volledige tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor je smartphone.

Selectieprocedure

Een eerste selectie vindt plaats o.b.v. je motivatiebrief en CV. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Nadien volgt een selectieproef en eindbespreking.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met CV naar IGEMO, t.a.v. Mieke Toppets, HR Manager, via jobs@igemo.be. Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij Inne Peersman, Clusterdirecteur via inne.peersman@igemo.be

Solliciteer

Via jobs@igemo.be

Meer info

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact op met Inne Peersman via inne.peersman@igemo.be of 015 28 65 80

IGEMO heeft openstaande vacature jurist