Projectmanager erfgoed met expertise in participatieve processen

Erfgoed bindt en verbindt, net zoals IGEMO de regio Rivierenland bindt en verbindt. 
Zo’n straffe missie vereist natuurlijk een even straf team. 
IGEMO wenst haar erfgoedteam daarom uit te breiden met een getalenteerd en gepassioneerd projectmanager erfgoed. Samen maken we erf-goed, erf-best! 

Jouw uitdaging

Sinds 2016 is IGEMO erkend als IOED. Een IOED (of Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Dienst) heeft als doel onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren. De IOED is zowel een lokaal aanspreekpunt als een kennis- en expertisecentrum.  

De IOED IGEMO is actief in 8 gemeenten binnen onze regio Rivierenland (= arrondissement Mechelen): Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Puurs-Sint-Amands, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. Ons kantoor ligt in een prachtig gerenoveerd, duurzaam kantoor in hartje Mechelen. 

De IOED IGEMO is op zoek naar een voltijds projectmanager erfgoed.
Deze openstaande vacature is voor een contract van bepaalde duur (2 jaar) met mogelijkheid tot verlenging (contract van onbepaalde duur). 

Jouw taken

 • Je staat in voor de verdere uitwerking van het geïntegreerde beheersplan voor de Vallei van de Bruine Beek te Bonheiden. Meer bepaald gaat het over de uitwerking van het Onroerend Erfgoed luik en de opvolging van het natuurgedeelte. Met ondersteuning van de beheercommissie, het Regionaal Landschap Rivierenland en de Bosgroep Antwerpen Zuid zorg jij voor het uitzetten van de beheersvisie en de opmaak van de beheersdoelstellingen, conform de procedures uitgewerkt door het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur en Bos. 
 • Als projectmanager erfgoed leid je projecten, die zich focussen op zowel bouwkundig als landschappelijk erfgoed, in goede banen. 
 • Je ondersteunt collega’s bij het traject tot ‘Herinventarisatie en waardering van bouwkundig erfgoed’. Samen inventariseer, registreer en evalueer je het aanwezige waardevolle onroerend erfgoed in de regio en help je dit mee te vertalen in een onderbouwde beleidsvisie voor de lokale besturen. 
 • Je volgt de wetgeving rond onroerend erfgoed nauwgezet op. Ook nieuwe ontwikkelingen volg je op de voet. 
 • Je werkt, samen met je erfgoedcollega’s, aan een nauwe en efficiënte samenwerking met de andere werkingsdomeinen van IGEMO. In functie hiervan organiseer je infomomenten over diverse thema’s. 
 • Je staat mee in voor de organisatie van de overkoepelende overlegmomenten met de lokale besturen. 

Jouw profiel

 • Je beschikt over een diploma binnen de domeinen van de Monumenten- en landschapszorg, Landschap- of Erfgoedstudies. 
 • Je hebt ervaring met participatieve processen, waarbij je verschillende neuzen in dezelfde richting krijgt. 
 • Je hebt een passie voor erfgoed in de brede zin van het woord. Zowel landschappelijk als archeologisch erfgoed behoren, naast het bouwkundig erfgoed, tot je interessedomeinen. 
 • Je kan zowel autonoom als in teamverband werken. 
 • Je bent organisatorisch vaardig en kan efficiënt coördineren. 
 • Je beschikt naast sterke projectmanagementvaardigheden eveneens over sterke procesmanagementvaardigheden. 
 • Je bent sterk in argumenteren, overtuigen en enthousiasmeren. 
 • Je kan probleemloos de belangen van diverse partners balanceren binnen je werk. 
 • Je brengt vlotte presentaties. 
 • Je communiceert vlot en helder (zowel mondeling als schriftelijk). 
 • Je beschikt over een grote dosis zelfdiscipline. 
 • Je stelt je flexibel en wendbaar op. 
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen. 
 • Je kan werken/hebt ervaring met GIS (geografisch informatiesysteem). 

Ons aanbod

Wie zijn wij?

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • Een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.
 • 100% inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken.
 • De wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.
 • Oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit, …

De selectieprocedure

De eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief en cv. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. 

De tweede selectie gebeurt op basis van een schriftelijke proef. 

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar Mieke Toppets, HR-manager, via jobs@igemo.be of via Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen.

Voor meer informatie neem je contact op met Leen Seynaeve, clusterdirecteur erfgoed, via leen.seynaeve@igemo.be.

Solliciteer

Dat kan t.a.v. Mieke Toppets, HR-manager, via jobs@igemo.be.

Meer info

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact op met Leen Seynaeve, clusterdirecteur erfgoed, via leen.seynaeve@igemo.be.

Premies? Besparen? duurzamer wonen? Het Energieloket van Lier helpt!