Projectmedewerker erfgoed

Jouw uitdaging

Erfgoed bindt en verbindt, net zoals IGEMO de regio Rivierenland bindt en verbindt.
Zo’n straffe missie vereist natuurlijk een even straf team.
IGEMO wenst haar team erfgoed daarom uit te breiden met een getalenteerd en gepassioneerd projectmedewerker erfgoed.
Samen maken we erf-goed, erf-best!

Sinds 2016 is IGEMO erkend als IOED. Een IOED (of Intergemeentelijke Onroerende Erfgoed Dienst) heeft als doel onroerend erfgoed te behouden, te beschermen en te beheren. De IOED is zowel een lokaal aanspreekpunt als een kennis- en expertisecentrum. De IOED IGEMO is momenteel actief in 8 gemeenten binnen onze regio Rivierenland (= arrondissement Mechelen): Bonheiden, Bornem, Duffel, Lier, Puurs-Sint-Amands, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. Ons kantoor ligt in een prachtig gerenoveerd, duurzaam kantoor in hartje Mechelen.

IOED IGEMO is op zoek naar een voltijds projectmedewerker erfgoed.
Deze openstaande vacature is voor een contract van bepaalde duur (2 jaar) met mogelijkheid tot verlenging (contract van onbepaalde duur).

Jouw taken als projectmedewerker erfgoed

 • Je staat in voor de verdere uitwerking van het traject ‘herinventarisatie en waardering van bouwkundig erfgoed’. Je inventariseert, registreert en evalueert het aanwezige onroerend erfgoed in de regio en vertaalt dit naar een onderbouwde beleidsvisie voor de lokale besturen.
 • Je fungeert als aanspreekpunt voor het archeologisch erfgoed bij de aangesloten lokale besturen.
 • Je ondersteunt en adviseert de gemeenten op het vlak van archeologische procedures, nota’s en initiatieven (als onderdeel van het raamcontract archeologie).
 • Je volgt de wetgeving rond onroerend erfgoed nauwgezet op. Ook nieuwe ontwikkelingen volg je op de voet.
 • Je werkt, samen met je erfgoedcollega’s, aan een nauwe en efficiënte samenwerking met de andere werkingsdomeinen van IGEMO. In functie hiervan organiseer je infomomenten over diverse thema’s.
 • Je staat mee in voor de organisatie van de overkoepelende overlegmomenten met de lokale besturen.
 • Je staat mee in voor de dagelijkse werking en de uitvoering en opvolging van de doelstellingen en acties, die werden opgenomen in het meerjarenplan 2021-2026.

Jouw profiel

 • Je beschikt minstens over een Bachelordiploma in Archeologie, aangevuld met een diploma Monumenten- en Landschapszorg of Erfgoedstudies.
 • Je bent vertrouwd met de Code van Goede Praktijk.
 • Je hebt ervaring met het opmaken van archeologienota’s.
 • Je kan zowel autonoom als in teamverband werken.
 • Je kan werken/hebt ervaring met GIS (geografisch informatiesysteem).
 • Je kan oplossingsgericht denken.
 • Je kan probleemloos de belangen van diverse partners balanceren binnen je werk.
 • Je kan mensen enthousiasmeren en op één lijn krijgen.
 • Je communiceert vlot en helder (zowel mondeling als schriftelijk).

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met talrijke uitdagingen en eigen verantwoordelijkheden.
 • Je krijgt een voltijds contract voor bepaalde duur (2 jaar – met mogelijkheid tot verlenging/vast contract) en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, smartphone,…). Nuttige, relevante werkervaring wordt opgenomen in de verloning.
 • Je komt terecht in een dynamisch en ambitieus team en een aangename werksfeer.
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden.

Over IGEMO

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn,… IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:  

 • Een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.
 • 100% inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken.
 • De wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.
 • Oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit,…

Selectieprocedure

De eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief en C.V. De weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

De tweede selectie gebeurt op basis van een schriftelijke proef.

Tijdens de selectieproeven worden zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties getest.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met C.V. naar IGEMO, t.a.v. Mieke Toppets, HR-Manager. Dit kan via het adres Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of, preferabel, per e-mail naar jobs@igemo.be.                                        

Voor meer informatie neem je contact op met Inne Peersman, clusterdirecteur omgeving en erfgoed, via inne.peersman@igemo.be.

Solliciteer

Dat kan t.a.v. Mieke Toppets, HR-Manager, via jobs@igemo.be.

Deadline: 17 mei.

Meer info

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact op met Inne Peersman, clusterdirecteur omgeving en erfgoed, via inne.peersman@igemo.be.

IGEMO - vacature - projectmedewerker erfgoed