Projectontwikkelaar gebiedsontwikkeling

Ons bedrijf

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn,…  

IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld. 

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’, waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio. 

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en binnen Vlaanderen. 

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken: 

 • Een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak. 
 • 100% inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken. 
 • De wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren. 
 • Oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit,… 

Als publiek projectontwikkelaar legt IGEMO zich o.a. toe op: 

 • Het managen van (complexe) lokale ruimtelijke en infrastructurele projecten en processen voor lokale besturen. 
 • De realisatie van duurzame kmo-zones en bedrijventerreinen in functie van het aanbieden van betaalbare bedrijfskavels. 
 • Het ontwikkelen van woonprojecten met het oog op het realiseren van betaalbaar en duurzaam wonen (kavels, bescheiden woningen, groepswoningbouw) in een kwaliteitsvolle leefomgeving. 
 • Het inzetten op duurzame wijken, buurten en kmo-zones. Dit vergt een geïntegreerde aanpak (stedenbouw, mobiliteit, milieu, energie). 

Jouw uitdaging 

 • Je werkt alsprojectontwikkelaar, in teamverband, mee aan de begeleiding en/of realisatie van woonprojecten en/of kmo-zones. Je bent de project- en procesregisseur voor het gehele ontwikkelingstraject van planning over realisatie tot en met verkoop. 
 • Je neemt tevens het project- en/of procesmanagement op voor gemeentelijke gebieds-, infrastructuur- en/of bouwprojecten. 
 • Je hebt een visionaire geest en bent verantwoordelijk voor gebiedsprojecten en belevingsprojecten, voor stadsontwikkeling en/of landschapsontwikkeling. IGEMO staat voor een totaalinrichting van een plangebied, dus niet alleen woonentiteiten en bedrijfshuisvesting, maar evenzeer ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen, recreatie, landschap, water, groen, erfgoed,… 
 • Je bent verantwoordelijk voor zowel de financiële en de bouwtechnische als de creatieve, kwalitatieve en duurzame aspecten van het project.
 • Je werkt uitgebreid samen met partijen, die het ontwikkelingsproject mee vorm geven, invullen en uitvoeren, zoals architecten, ingenieurs, studiebureaus, nutsmaatschappijen, aannemers,… 

Jouw taken 

 • Je bent de eindverantwoordelijke voor het managen van woonprojecten, bedrijventerreinen en gebiedsprojecten. 
 • Je detecteert en initieert nieuwe ontwikkelingsprojecten. 
 • Je onderzoekt ontwikkelingsscenario’s en maakt projectplannen (stappenplan, budget, timing,…) op. Je waakt over de timing en de vooropgestelde uitgaven en inkomsten (plan- en budgetcontrole). 
 • Je maakt financiële haalbaarheidsanalyses. 
 • Je managet een projectteam met interne experten (communicatie, vastgoed, energie, mobiliteit,…). 
 • Je voert procedures voor de aanstelling van ontwerpers, deskundigen, studiebureaus, aannemers,… 
 • Je bereidt subsidiedossiers voor en zorgt voor rapportering. 
 • Je volgt de ontwerp- en studieopdrachten nauwgezet op. 
 • Je coördineert de aannemingswerken en volgt de uitvoeringswerken en werven op. 
 • Je pleegt overleg met lokale besturen, betrokken administratieve diensten en hogere overheden. 
 • Je zorgt voor de betaalbaarheid en de kwaliteit (architectuur, materialengebruik, omgevingsaanleg, infrastructuur en voorzieningen,…) van de ontwikkelingsprojecten. 
 • Je bewaakt en neemt initiatieven in functie van duurzame ontwikkelingen. 
 • Je verzorgt de communicatie met overheden, buurtbewoners, eigenaars, kandidaat-kopers en geïnteresseerden. 
 • Je zorgt voor verslaggeving en rapportering. 

Wie ben jij?

 • Je bent klantgericht en betrouwbaar. 
 • Je bent sterk in het begeleiden van complexe processen en projecten. 
 • Je bent ambitieus en ondernemend. 
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling).
 • Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief. 
 • Je bent organisatorisch vaardig en respecteert deadlines. 
 • Je bent sterk in argumenteren en overtuigen. 
 • Je bent resultaatsgericht en hebt oog voor kwaliteit. 
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen. 
 • Je kan planmatig en conceptueel denken en handelen. 
 • Je beschikt over een grote dosis zelfdiscipline. 
 • Je beschikt over een universitair diploma of een diploma hoger, niet-universitair onderwijs, bij voorkeur in een richting architectuur, ingenieurswetenschappen,… 
 • Ervaring of expertise op het vlak van projectontwikkeling en/of -management zijn een must. 
 • Je hebt een uitgesproken interesse voor duurzame en kwaliteitsvolle ontwikkelingen. 
 • Je beschikt over een basiskennis hernieuwbare energie. 
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden. 
 • Je bent stressbestendig en flexibel. 

Wat bieden wij aan?

Verder ontvang je: 

 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau A). 
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring. 
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand. 
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor je smartphone. 

“Klinkt goed. Ik ga ervoor!”

Fantastisch, wij houden van dat enthousiasme.

Het verdere verloop van de sollicitatieprocedure

 • Stuur een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar IGEMO via jobs@igemo.be, t.a.v. Mieke Toppets, HR-Manager. 
 • Voor meer informatie over deze functie neem je contact op met Peter De Bruyne, algemeen directeur, via peter.debruyne@igemo.be. 

Solliciteer

Dat kan t.a.v. Mieke Toppets, HR-manager, via jobs@igemo.be.

Meer info

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact op met Peter De Bruyne, algemeen directeur, via peter.debruyne@igemo.be.

De buddywerking van IGEMO: samen voor een optimale integratie!