Renovatiecoach

Als renovatiecoach ondersteun je onze klanten van a tot bij met hun energetische renovatie. Met jouw luisterend oor, kennis van zaken en sociale ingesteldheid word jij in mum van tijd een echte vertrouwenspersoon. Samen met jouw collega-renovatiebegeleiders zet je onze regio op de kaart op vlak van energiezuinig wonen.

Jouw uitdaging

Via onze woon- en energieloketten, on- en offline campagnes worden inwoners gesensibiliseerd om energiezuinig te renoveren. Klanten met renovatieplannen komen bij jou terecht. Jij begeleidt ze van a tot z in hun renovatieproces: je brengt hun noden in kaart, helpt bij het maken van de juiste keuzes, verschaft inzicht in de juiste technieken en technologieën, selecteert betrouwbare aannemers en dienstverleners, ontzorgt je klanten administratief en financieel, … Kortom: jij bent hun vertrouwenspersoon gedurende het hele proces. Uiteraard kan je rekenen op je enthousiaste collega’s.

Jouw taken

 • Je adviseert en staat klanten bij op zowel energetisch-technisch, financieel-juridisch als maatschappelijk vlak
 • Je gaat op huisbezoek bij potentiële klanten en beantwoordt hun vragen, maakt een verslag op en geeft advies op maat
 • Je stelt renovatieprojecten op, in samenspraak met de klant
 • Je begeleidt klanten gedurende het hele renovatieproces. Dit gaat van het bepalen van de uit te voeren werken tot de oplevering, met een eventuele monitoring nadien
 • Je bent een unieke vertrouwenspersoon en het aanspreekpunt bij het nemen van beslissingen
 • Je verwijst klanten door naar aannemers uit onze aannemerspool
 • Je coördineert de uitvoering van de werken: afspraken met aannemers, kwaliteits- en conformiteitscontrole, beslissing over bijkomende werken, opvolging facturatie en betaling
 • Je ondersteunt de klant bij het aanvragen van premies, leningen, …
 • Je adviseert de klant over de financiering van de werken en beoordeelt prijsoffertes
 • Je rapport rechtstreeks aan de projectcoördinator

Anderzijds neem je ook een aantal flankerende taken op:

 • Je werkt nauw samen met lokale besturen, regionale actoren, vzw’s… en overlegt regelmatig in functie van een goede samenwerking
 • Je informeert en betrekt bouwprofessionals uit de regio bij onze manier van werken en streeft naar een optimale samenwerking
 • Je volgt de evoluties in het werkveld op en integreert ze in je werking
 • Je communiceert op verschillende infomomenten over het belang, de technische aspecten en de aandachtspunten van energetisch renoveren
 • Je voert administratieve opdrachten uit die met je werk verbonden zijn: het registreren van activiteiten, klantendossiers bijhouden, vergaderingen organiseren en verslagen opmaken.

Jouw profiel

 • Je beschikt minstens over een bachelordiploma, of een gelijkaardig profiel met ervaring in woningrenovaties, energetische aspecten van woningen en/of de bouwsector
 • Je beschikt over één of meerdere specialisaties in:
  • EPC-deskundige erkenning
  • Specifieke kennis over installaties van verwarming en ventilatie
  • Erkenning om als architect de nodige bouwvergunningen in te dienen
 • Als vertrouwenspersoon beschik je over sociale en communicatieve vaardigheden: luisterbereidheid, empathie, assertiviteit, geduld, verantwoordelijkheidszin…
 • Klantgerichtheid wordt door jou hoog in het vaandel gedragen
 • Stipt en zorgvuldig rapporteren is voor jou een evidentie
 • Je kan doelgericht en efficiënt je werk plannen
 • De essentie van een probleem kan jij snel doorgronden, je speelt er dan ook efficiënt op in
 • Je bent discreet, hebt eerbied voor de privacy en een respectvolle attitude
 • Je bent bereid om occasioneel in het weekend of ‘s avonds te werken, binnen een compensatieregeling voor deze gepresteerde uren
 • Je hebt een rijbewijs

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s, een doorgedreven opleiding en permanente bijscholingsmogelijkheden. Wij bieden jou:

 • Een uitdagende en afwisselende job
 • Een bediendecontract voor bepaalde duur (3 jaar) in voltijds dienstverband
 • Glijdende werktijden en een gunstige verlofregeling om werk en privé optimaal op elkaar af te stemmen
 • Een aantrekkelijke verloning in overeenstemming met je opleiding en ervaring
 • Wettelijk vakantiegeld en een dertiende maand
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, fietsvergoeding voor woon-werkverkeer, tussenkomst in de kosten van het openbare woon-werkverkeer, een abonnement voor telefonie- en dataverkeer en een onkostenvergoeding voor een smartphone

Over IGEMO

Als vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, ontwikkelt IGEMO diensten voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn… In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen, worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkelt.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’, waar uitdagingen en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in regio.

Dankzij het Europees gesubsidieerde project SUPRA kan IGEMO, samen met haar projectpartners Leiedal en Stad Gent, een 15-koppig renovatieteam uitbouwen. De komende drie jaar zetten we met SUPRA intensief in op  het stimuleren en ondersteunen van energetische renovatie van particuliere woningen.

Leiedal treedt op als initiatiefnemer van het project. Dat betekent concreet dat je op de payroll van Leiedal terecht komt, maar dat je werkt in functie van het project SUPRA en binnen IGEMO opereert. Je standplaats is dus Mechelen, met het werkingsgebied van IGEMO als voorwerp.

De selectieprocedure

Een eerste selectie vindt plaats o.b.v. je motivatiebrief en cv. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Nadien volgt een selectieproef.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met cv naar IGEMO, t.a.v. Peter De Bruyne, algemeen directeur, via jobs@igemo.be. Voor meer informatie over de vacature kan je terecht bij Leen Seynaeve, clustermanager Klimaat & Wonen.

Solliciteer

via jobs@igemo.be

Meer info

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact op met Leen Seynaeve, clustermanager Klimaat & Wonen via +32 15 28 60 21.