Verantwoordelijke woonkwaliteit met ervaring met het begeleiden van huurders en verhuurders

Jouw taken

 • Je zorgt voor het verbeteren van de woningkwaliteit in de regio Rivierenland.
 • Je controleert woningen op basis van de geldende normen op een objectieve en neutrale manier.
 • Je communiceert met huurder, verhuurder, eigenaars en lokale besturen in deze materie en treedt op als expert woonkwaliteit.
 • Je verwerkt de administratieve taken die bij de woningcontroles ter plaatse horen,  zoals de voorbereiding van de controle, verzamelde data verwerken in de juiste software, afspraken maken, opmaken verslagen,…
 • Je ondersteunt en begeleidt de betrokken partijen gedurende de lopende procedure.
 • Je ondersteunt de eerstelijnsmedewerkers en andere collega’s met advies en informatie.
 • Je levert conformiteitsattesten af en voert controles uit in het kader van premies, betoelagingen,…
 • Je verstrekt informatie en advies over o.a. woonkwaliteit en de bouwtechnische aspecten van duurzaam bouwen, aanpasbaar bouwen,…
 • Je verstrekt, waar nodig, advies rond asbest in woningen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de gezondheid.
 • Je pikt vragen rond energiebesparende maatregelen en renovatiemogelijkheden op en kan hierrond basisadvies geven.
 • Je staat mee in voor de dienstverlening aan lokale besturen op het vlak van wonen.

Jouw profiel

 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling in het Nederlands).
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent diplomatisch.
 • Je houdt ervan mensen te begeleiden in een ontzorgingstraject.
 • Je bent snel van begrip en beschikt over een sterk analytisch vermogen.
 • Je bent assertief, contact- en bemiddelingsvaardig.
 • Je bent creatief en innovatief.
 • Je kan je werk zelfstandig plannen en deadlines bepalen, termijnen zijn voor jou geen probleem.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent resultaatsgericht.
 • Je werkt correct, nauwkeurig en zorgvuldig.
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden.
 • Je bent flexibel.
 • Je hebt een duidelijke interesse voor wonen en welzijn.
 • Je hebt een diploma hoger onderwijs (professionele Bachelor) in een bouwtechnische richting.
 • Pluspunten zijn:
  • Ervaring in het werken met kansarmen (in brede zin).
  • Bouwtechnische kennis en/of ervaring m.b.t. woningbouw/renovatie/duurzaam beleid.

Ons aanbod

Je komt terecht in een dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s.

Wij bieden jou:

Wie zijn wij?

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. Als de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: dienstbaarheid, kwaliteit, ondernemerszin, ambitie, creativiteit en innovatie. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • Een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak.
 • 100% inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken.
 • De wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren.
 • Oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit, …

De selectieprocedure

Een eerste selectie vindt plaats op basis van een beoordeling van je motivatiebrief en cv. De geselecteerde kandidaten worden in eerste instantie uitgenodigd voor deelname aan een kennismakingsgesprek. Nadien volgt een selectieproef.

Interesse? Vragen?

Solliciteren kan t.a.v. Leen Seynaeve, clusterdirecteur, via jobs@igemo.be.

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact op met Leen Seynaeve, clusterdirecteur, via leen.seynaeve@igemo.be.

Solliciteer

Dat kan t.a.v. Leen Seynaeve, clusterdirecteur, via jobs@igemo.be.

Meer info

Heb je na het lezen van de vacature nog vragen? Neem dan contact op met Leen Seynaeve, clusterdirecteur, via leen.seynaeve@igemo.be.

De buddywerking van IGEMO: samen voor een optimale integratie!