Leerlingen van OLVP Bornem doen op 11 februari meer dan enkel een dikke trui aan. Zij werken namelijk het hele jaar door aan energiebesparing op school. Tijdens de week van dikke truiendag kunnen de leerlingen genieten van een weetjesparcours, een escape room en een schoolquiz. Directeur Tom Sas probeert in 10 minuten uit de energie- escape room te ontsnappen.

Leerlingen van het tweede middelbaar in OLVP Bornem organiseren heel wat klimaatacties op dikke truiendag.
Leerlingen van het tweede middelbaar in OLVP Bornem organiseren heel wat klimaatacties op dikke truiendag.

Meer dan een dikke trui

“De activiteiten die leerlingen vandaag op poten zetten sluiten nauw aan bij ons aanbod rond de klimaatproblematiek”, aldus Tom Sas, directeur OLVP Bornem. Samen met directeur Greet De Smedt probeert hij in tien minuten uit de escape room te ontsnappen. Of dat gelukt is? “We zijn niet op tien minuten ontsnapt. De leerlingen hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt, maar we waren natuurlijk ook een beetje onderbemand.”

Gedurende de hele dag mogen leerlingen van OLVP Bornem – tijdens de pauzes – deelnemen aan de klimaatactiviteiten. In beweging blijven is ook belangrijk op dikke truiendag, wanneer de verwarming een graadje lager wordt gezet.

“De activiteiten die leerlingen vandaag op poten zetten sluiten nauw aan bij ons aanbod rond de klimaatproblematiek” – Tom Sas, directeur OLVP Bornem

Energy Challenge: minder CO2 voor OLVP

Het hele jaar door werken studenten van het tweede middelbaar in OLVP Bornem aan de Energy Challenge. Dit is een internationaal klimaatproject dat ernaar streeft om het energieverbruik van scholen te verminderen met 30%. Met dit project gaan leerlingen zélf aan de slag om hun energieverbruik in te perken. Op creatieve wijze leren studenten over hun impact op het klimaat en sporen ze elkaar aan om meer lichten uit te doen, de verwarming een graadje lager te zetten, stopcontacten uit te trekken, …

In de deelnemende scholen wordt begin september een energiemeter geplaatst. Die houdt bij hoeveel energie er verbruikt, maar natuurlijk ook bespaard wordt. Door acties van de leerlingen laten we de energieteller zo traag mogelijk vooruit gaan. Op het einde van het schooljaar stopt de klok … en zien we welke school de Energy Challenge wint!

Europees project

OLVP Bornem is één van de twaalf scholen in onze regio die meedoet aan de Energy Challenge. Ook in de Vlaamse Kempen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Nederland gaan scholen volop voor energiebesparing. Via dit grootschalig, educatief project wil Europa het energieverbruik in scholen reduceren met 30% en leerlingen bewuster maken.

In onze regio zorgt IGEMO ervoor dat de Energy Challenges worden ingepast in het leerplan. Dankzij de steun van de gemeenten en enthousiasme van de scholen, maken we van de Energy Challenges een groot succes!

Met steun van Europa en Provincie Antwerpen