Juridische dienstverlening

Groeiende juridische uitdagingen

Lokale besturen worden veelvuldig geconfronteerd met gespecialiseerde en vaak complexe juridische vraagstukken. Ook vanuit andere diensten die IGEMO reeds verstrekt aan lokale besturen, merken we een toenemende vraag naar juridische ondersteuning. Een vraag waar IGEMO graag op ingaat om onze lokale partners verder te ontzorgen.

Kwalitatief, laagdrempelig, hands-on

Onze juridische expertise gekoppeld aan de binnen IGEMO opgebouwde vertrouwdheid met het beleid van onze lokale partners garandeert een kwalitatieve aanpak die laagdrempelig is en vooral hands-on benaderd wordt. Onze specialisten met ruime ervaring gaan integraal en doortastend te werk, zowel in kleinere als grotere dossiers.

Doorgedreven ervaring in verscheidene rechtstakken

Deze juridische dienstverlening heeft betrekking op het publiek recht in ruime zin (zo onder meer het omgevingsrecht, overheidsopdrachtenrecht en concessies, administratief recht, gemeentewegen, onteigeningen, onroerend erfgoed, enz.) en omvat niet alleen adviesverlening, maar eveneens de opmaak en/of het nazicht van allerhande bestuursdocumenten (zoals besluiten, reglementen, bestekken, overeenkomsten, enz.). Kortom, een dienst op maat van onze partners.

Contact

juridischedienstverlening@igemo.be