Publicaties

Publicaties

Overzichtslijst beslissingen

Ingevolge het Decreet over het lokaal bestuur (DKB) wordt een lijst met de besluiten van de bestuursorganen gepubliceerd op de website van de dienstverlenende en opdrachthoudende vereniging. Persoonsgebonden informatie wordt niet opgenomen in de overzichtslijst.

Voor inzage in de besluiten die op de besluitenlijst zijn vermeld, kan je contact opnemen met amy.deroeck@igemo.be.

Op de Klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht van het Agentschap Binnenlands Bestuur vind je alle nodige info voor het indienen van een klacht tegen een beslissing. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.