De wetgever voorziet de komende jaren een snelle omschakeling binnen het Belgisch wagenpark van fossiele brandstoffen naar elektrisch aangedreven voertuigen. Het spreekt voor zich dat lokale besturen een voorbeeldfunctie hebben binnen deze omschakeling. Om de besturen hierbij te ondersteunen, hebben de Vlaamse streekintercommunales het initiatief genomen om een aankoopplatform te starten voor elektrische dienstvoertuigen. Die aankoopcentrale publiceerde, namens IGEMO, een aanbesteding voor duurzame voertuigen. Dit gebeurde in het najaar van 2021.

Een mooi resultaat was het gevolg! Eind januari 2022 heeft de Raad van Bestuur van IGEMO de gunningen bekrachtigd en konden we dus van start.

Wat is er concreet gebeurd?

De bekrachtiging houdt in dat we nu alle aanbieders, die we meenemen in ons duurzaam mobiliteitsverhaal, kunnen contacteren. We kunnen met hen ook de nodige afspraken maken en contracten afsluiten.

Enkele statistieken wat betreft de aankoopcentrale op een rij:

  • 190 voertuigen zijn in totaal aangeboden; 150 aanbiedingen waren daadwerkelijk geldig.
  • 17 verschillende merken hebben een aanbieding geplaatst, waarvan 16 daarna ook effectief één of meer subpercelen gegund hebben gekregen.
  • Er zijn kortingen aangeboden, variërend van 5 tot wel 40%. Dit bewijst: bestellen via de aankoopcentrale is financieel een uiterst interessante zaak.

Wat staat er nu te gebeuren met de aankoopcentrale?

Tijdens de maand februari worden alle goedgekeurde afspraken bekrachtigd. Onze gloednieuwe website, www.gestroomd.be, zal daarnaast (verder) vorm krijgen. In de loop van maart plannen we hiermee rond te zijn. Op dat moment zullen de eerste bestellingen kunnen geplaatst worden. Dit duurzame verhaal krijgt dus snel een vervolg!
Sieg Vermeiren, manager aankoopcentrale duurzame voertuigen “Gestroomd”, IGEMO