Naar jaarlijkse traditie werkte het gehele IGEMO-team de laatste maanden noest aan het (digitale) activiteitenverslag van het jaar 2021. Zo’n verslag geeft een mooi beeld van de werking en activiteiten van onze organisatie. Het biedt inspiratie en is de perfecte gelegenheid om even, vol trots, achterom te kijken.

IGEMO: vereniging van lokale besturen én regionaal samenwerkingsverband

… Deze twee facetten van IGEMO komen in het activiteitenverslag ruimschoots aan bod.

Enerzijds

Als vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, ontwikkelt en verleent IGEMO diensten voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn,… IGEMO groeit mee met haar lokale besturen, in functie van hun huidige en toekomstige behoeften. Onze ruime dienstverlening is de oorspronkelijke bestaansreden en het kloppend hart van IGEMO.

Anderzijds

De laatste jaren groeide IGEMO uit tot het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’. Uitdagingen en ambities van bovenlokaal belang worden binnen een interbestuurlijke context aangepakt. Als motor en brandstof voor de regio, heeft IGEMO de ambitie te fungeren als koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden binnen Rivierenland.

Hoe dit alles tijdens 2021 concreet in zijn werk ging, ontdek je in het IGEMO-activiteitenverslag. Dat verslag vind je door hier te klikken.
Je kan ook simpelweg doorklikken op de afbeelding hieronder.

Veel leesplezier!

Het Activiteitenverslag 2021 van IGEMO.
Het Activiteitenverslag 2021 van IGEMO.