Eind 2019 rondde IGEMO het project Mobiliteitsmanagement met ANPR af. ANPR-gegevens (die dus afkomstig zijn uit camera's met nummerplaatherkenning) worden vandaag vooral gebruikt voor politiedoeleinden, maar zijn ook op andere vlakken goud waard. Met het project zetten de deelnemende gemeenten en IGEMO de eerste stap naar een multifunctioneel gebruik van ANPR-gegevens.

"Het project Mobiliteitsmanagement met ANPR liep van november 2018 tot einde 2019 in onze regio"
"Het project Mobiliteitsmanagement met ANPR liep van november 2018 tot einde 2019 in onze regio"

Doel van het ANPR-project

Lokale besturen worden onophoudelijk geconfronteerd met mobiliteitsvraagstukken en verkeersvragen. In een eerste fase van het project werd onderzocht hoe ANPR-data een oplossing kunnen bieden voor deze gemeentelijke noden.

Uiteraard kunnen gemeenten niet aan elk verkeersprobleem onmiddellijk een (infra)structureel gevolg geven. Welke mobiliteitsproblemen krijgen voorrang? Verkeersdata bieden hiervoor een objectieve basis. In het project werd een breed gamma aan toepassingen onderzocht (denk aan het aansturen van slimme verkeerslichten, omleidingen bij evenementen, parkeerbegeleiding faciliteren…). Vervolgens gingen we op zoek naar de meest dringende lokale noden.

Dashboard voor verkeersgegevens

De gemeenten die aan het project deelnamen (Lier, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Heist-op-den-Berg en Puurs-Sint-Amands), kozen er uiteindelijk voor om de ontwikkeling van een dashboard met verschillende verkeersdata voor te bereiden. Dit dashboard zou meer dan enkel ANPR-gegevens bevatten. Het voordeel van zo'n dashboard is dat het reeds beschikbare data samen zou voegen op een efficiënte manier. Een overzicht met alle mogelijke data over verkeersstromen, infrastructuur en verkeersdeelnemers werd binnen het project opgemaakt.

Verwerking van persoonsgegevens

ANPR-camera's herkennen nummerplaten en dus persoonsgegevens. Die gegevens mogen niet zomaar gedeeld worden. De wet op het politieambt bepaalt o.b.v. persoonsgegevens of informatie in hun database al dan niet gedeeld kan worden.

Om het dashboard met verkeersgegevens in de toekomst mogelijk te maken, werd een duidelijk advies aan het Controleorgaan op politionele informatie (COC) gevraagd. In die vraag hebben we aangetoond dat door het samenvoegen van gegevens tot aantallen en gemiddelden over bepaalde tijdspannes, het niet meer over persoonsgegevens gaat.

Het antwoord verwachten we in het voorjaar van 2020. Indien het advies van het COC gunstig is, kunnen we gaan samenwerken met de politie om de overdracht van ANPR-gegevens vorm te geven. Ondertussen zoeken we naar mogelijkheden om de ontwikkeling van het dashboard te financieren.

Het project ‘Mobiliteitsmanagement met ANPR’wordt gesteund door het Agentschap Innoveren & Ondernemen en kadert in het City of Things-programma.
Het project ‘Mobiliteitsmanagement met ANPR’wordt gesteund door het Agentschap Innoveren & Ondernemen en kadert in het City of Things-programma.