Op de site van sportcomplex Rooienberg in Duffel komt een gloednieuwe gymhal. Groot was de verwondering wanneer tijdens de voorbereidende opgravingen de archeologen van GATE Archaeology op restanten van een Romeinse waterput stootten, zo’n 2.000 jaar oud, en een groot aantal dakpanfragmenten. Nooit eerder werden er in Duffel dergelijke vondsten gedaan. Zowel de onderzoeks- als ontwikkelingsfase wordt door IGEMO gecoördineerd, alsook de vooronderzoeken betreffende water, bodem en archeologie.

De archeologen van GATE Archaeology aan het werk

Romeinse en middeleeuwse vondsten

Archeoloog Jonathan Jacops: “Half juni werd de eerste fase van de archeologische opgraving te Duffel uitgevoerd. Op basis van het eerder uitgevoerde archeologisch vooronderzoek werden nederzettingssporen uit de middeleeuwen verwacht. Tijdens de opgraving bleek echter ook dat er tussen de middeleeuwse sporen ook resten van een Romeinse nederzetting aanwezig waren. Van de houten huizen en bijgebouwen zijn vandaag nog de paalkuilen bewaard gebleven. Bij het verder afgraven van de grond merkten we een grote grijze vlek. We dachten eerste aan een niet al te diepe waterkuil, zoals we die hier eerder ook al ontdekt hadden. Maar daarbij kwam een groot aantal Romeinse dakpanfragmenten, enkele ijzerslakken en typische Romeinse aardewerkvondsten aan het licht.”

De houten structuur van de waterput werd goed bewaard.

Extra bijzonder is de manier waarop de Romeinse waterput werd gebouwd. Hij is niet gemaakt met houten balken, maar van houten vlechtwerk. De verticale staken werden in de grond geklopt en daartussen vlochten de Romeinen takken en twijgen. De houten structuur is bovendien goed bewaard.

Een primeur voor Duffel

Tot hiertoe zijn maar weinig Romeinse nederzettingen in de nabije omgeving bekend. Duffel is terecht fier op deze vrij uitzonderlijke vondst. In de provincie komen Romeinse waterputten wel meer voor. Verder onderzoek moet uitwijzen of deze ontdekking mag gelinkt worden aan de meer gekende sites in de wijdere omgeving zoals de Romeinse villa in Rumst en Romeinse nederzettingen in Kontich.