Samen met de gemeente Bonheiden werkt IGEMO momenteel aan een geïntegreerd beheerplan voor de Vallei van de Bruine Beek. Dit valleigebied ten noorden van de dorpskern is immers één van de meest waardevolle landschappen in Vlaanderen. De kasteeldomeinen van Zellaer en Berentrode, de oude bossen, de historische hoeves en de talrijke dreven maken het dan ook een bijzonder gebied. Om het kleinschalige karakter van het landschap te bewaren, wordt een beheerplan opgemaakt voor de komende 24 jaar.

De Vallei van de Bruine Beek in Bonheiden in beeld.
De Vallei van de Bruine Beek in Bonheiden in beeld.

Wat is een beheerplan?

… Dat vroegen ook de inwoners van het gebied in kwestie zich af. Daarom organiseerden we een infoavond voor de inwoners en eigenaars binnen de Vallei van de Bruine Beek. Op 10 mei 2022 ontvingen de gemeente Bonheiden en IGEMO een zestigtal geïnteresseerden in GC ’t Blikveld, voor een interactieve toelichting over het beheerplan.

“Een beheersplan omvat een gebiedsgerichte visie, die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen. Heb je een goedgekeurd beheersplan op zak, dan hoef je geen afzonderlijke toelating meer aan te vragen voor de werken, die in het plan worden vrijgesteld. Net dat maakt een beheerplan enorm waardevol.”
Orane Sermeus, projectmanager IGEMO

Een interactieve kennismaking

Bij aankomst kreeg iedere deelnemer een infomapje met de nodige uitleg en contactgegevens. Dit mapje omvatte ook: een sticker om de eigen woonplaats of eigendom aan te duiden op een landkaart, een postkaart met “groeten uit de Vallei” en, tot slot, vraag- en suggestiekaarten. Het plakken van de sticker op de plattegrond was een schot in de roos. Immers, het hielp de aanwezigen zich te oriënteren in het gebied. Daarnaast trok het de eerste gesprekken op gang.

Na het welkomstwoord van Schepen Mieke Van den Brande en de voorstelling van de experten, polsten we naar wie er precies in de zaal zat. Dit gebeurde aan de hand van een online interactieve tool. Deelnemers konden via hun smartphone -of een uitgeleende tablet- enkele vragen beantwoorden. De resultaten kwamen rechtstreeks op een groot scherm terecht. De bevraging maakte de verwachtingen voor de avond al snel duidelijk: bijleren over een beheerplan en over het gebied.

Toelichting van het beheerplan

Projectmanager Orane Sermeus nam het aanwezige publiek mee doorheen het parcours van een beheerplan en beantwoordde de “wat”, “waarom” en “hoe”. Samen met partners Bosgroep en Regionaal Landschap werd het unieke karakter van de Vallei van de Bruine Beek uitgelicht. Zienderogen groeide de trots bij de aanwezigen. Als afsluiter van Oranes uiteenzetting volgde een warme oproep om het gebied te koesteren en zich op te geven om hieraan mee te werken.

Met vragen of suggesties kon het publiek na de toelichting terecht bij drie standen/instanties: bij IGEMO voor vragen over het beheersplan en het erfgoed, bij Regionaal Landschap Rivierenland voor vragen over de open natuur en bij Bosgroep Antwerpse Gordel voor vragen over de bosgebieden. De sterk geapprecieerde informele sfeer zorgde voor een wisselwerking van vragen, suggesties en open gesprekken. Eigenaars en inwoners van de Vallei van de Bruine Beek gingen geïnformeerd en trots naar huis. Kortom: het was voor alle betrokken partijen zonder twijfel een geslaagde én leerrijke avond!

De infoavond rond het beheerplan van de Vallei van de Bruine Beek kon rekenen op een zestigtal geïnteresseerde Bonheidenaars.
De infoavond rond het beheerplan van de Vallei van de Bruine Beek kon rekenen op een zestigtal geïnteresseerde Bonheidenaars.

Meer info? Vragen?

Meer weten over de opmaak van het beheerplan voor de Vallei van de Bruine Beek? Of treed je graag in gesprek hierover?