Goed nieuws! Het beheersplan voor de beschermde Midzeelhoeven en het omringende cultuurhistorisch landschap – beter bekend als de thuishaven van het Groentemuseum ’t Grom – in de gemeente Sint-Katelijne-Waver is goedgekeurd door het Agentschap Onroerend Erfgoed.

Behouden en herwaarderen

Op initiatief van ’t Grom werd de opmaak van het beheersplan toevertrouwd aan IGEMO. Het beheersplan zorgt ervoor dat het erfgoed op de site, zowel op vlak van de gebouwen als op vlak van de landschappelijke omgeving, behouden blijft en waar mogelijk geherwaardeerd wordt. De visie, doelstellingen en beheersmaatregelen die in het document opgenomen zijn, vormen het kader waarbinnen de beschermde monumenten en omgeving kunnen evolueren. En dat voor de komende 24 jaar.

Blik op de toekomst

Het beheersplan kreeg vorm op maat van ’t Grom, die niet alleen zijn verleden wil koesteren maar ook met de museumwerking naar de toekomst kijkt. De aandachtspunten liggen op de restauratie van het bouwkundig erfgoed met behoud en her(be)leving van de erfgoedwaarden maar ook op de herbestemming van Midzeelhoeve II en de versterking van de site als samenhangend geheel. Tot slot staat ook het duurzaam beheer van de site hoog op de agenda. Met het goedgekeurde beheersplan kan ’t Grom de komende jaren aan de slag om de erfgoedwaarden en toekomst van de site te verzekeren.

Het goedgekeurde beheersplan kan binnenkort digitaal geraadpleegd worden via https://plannen.onroerenderfgoed.be/