Het schooljaar 2020-2021 zullen we niet gauw vergeten. De COVID-19-pandemie en bijhorende maatregelen noopten scholen ertoe heel wat acties te ondernemen om de veiligheid van hun leerlingen en personeel te garanderen. De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW), actief in de gemeentelijke scholen van Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Bonheiden en Berlaar, had dan ook zijn werk in het geven van correcte adviezen om veiligheid en leerkwaliteit optimaal op elkaar af te stemmen.

Tijdens de zomervakantie werden de coronamaatregelen in het onderwijs opnieuw grondig geëvalueerd door de overheid. Op basis van deze evaluatie zal het nieuwe schooljaar ’21-‘22 bijgevolg met meer vrijheden kunnen opstarten. Een aantal veiligheidsmaatregelen blijft echter van kracht, in het bijzonder een goede ventilatie in school-, personeels- en klaslokalen. Het gebruik van CO2-meters in de evaluatie van de binnenluchtkwaliteit is hierin sterk aangemoedigd. De GIDPBW gaat in dit artikel verder in op dit topic.

Het plaatsen van CO2-meters is cruciaal om het nieuwe schooljaar veilig te kunnen aanvatten.
Het plaatsen van CO2-meters is cruciaal om het nieuwe schooljaar veilig te kunnen aanvatten.

CO2-meters evalueren de binnenluchtkwaliteit

Een goede luchtkwaliteit speelt niet alleen een rol bij mogelijke besmettingen. Het heeft ook een impact op de leerprestaties, de aandachtscurve en het algemeen welbevinden van leerlingen en leerkrachten.

In de Codex (welzijnswet) wordt verwezen naar het basisprincipe dat elke werkgever (en dus ook elk schoolbestuur) moet zorgen dat er een goede binnenluchtkwaliteit is in alle school-, personeels- en klaslokalen. Een ventilatiedebiet van 40 m³/u per aanwezige persoon of een CO2-concentratie lager dan 900 ppm zijn hierbij de uitgangspunten, die moeten gerespecteerd worden.

Een degelijke ventilatie en een goede luchtkwaliteit zijn en blijven essentieel in het indijken van de verspreiding van ziektekiemen. Net daarom is het plaatsen van CO2-meters cruciaal.
Ook leerprestaties, de aandachtscurve en het algemeen welbevinden van leerlingen en leerkrachten lijden onder een slechte luchtkwaliteit.
Veerle De Voldere, coördinator GIDPBW

Voor een gezonde binnenlucht is het noodzakelijk om voldoende te:

  • Ventileren = voortdurend (24u op 24u) de binnenlucht verversen
    OF
  • Verluchten = ramen of buitendeuren gedurende een korte tijd wijd openzetten

Een CO2-meter biedt een goede ondersteuning om de binnenluchtkwaliteit correct te evalueren. Op basis van de bovenstaande informatie adviseert de GIDPBW dan ook om een CO2-meter te plaatsen in elk school-, personeels- en klaslokaal.

Een praktisch stappenplan en de nodige aandachtspunten

In zijn advies naar de scholen van Duffel, SKW, Bonheiden en Berlaar, geeft de GIDPBW een handig stappenplan, evenals een lijstje met praktische aandachtspunten, wat betreft de introductie van CO2-meters op school. Kortom: leerlingen, ouders én personeel kunnen met een gerust gemoed het nieuwe schooljaar aanvatten!

Meer weten? Klik hier om het volledige advies te consulteren.

Meer info

Extra info en contactgegevens van de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW) vind je door hier te klikken.