Energetisch renoveren hoeft niet moeilijk te zijn. De renovatiecoach van Stekr is er immers voor alle Duffelaars. Hij of zij helpt je energetische renovatie in goede banen te leiden en ontzorgt je maximaal voor, tijdens en na je renovatie.

“Als renovatiecoach ga ik voor een totaalpakket: ik help de inwoners van Duffel zowel met het technische, het financiële als het administratieve aspect van hun renovatiewerken. Ik doe dat steeds gratis en onafhankelijk.”
Lien Berben, renovatiecoach Stekr.

Renovatiecoach Lien Berben poseert met een klant tijdens een huisbezoek.
Renovatiecoach Lien Berben (rechts) op huisbezoek bij een klant.
Lien geeft gratis en onafhankelijk coaching wat betreft energetische renovaties.

Er is nood aan de renovatiecoach

In Vlaanderen zijn huishoudens voor één vierde verantwoordelijk voor de totale uitstoot van CO2. Om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen, moeten jaarlijks meer dan 90.000 Vlaamse woningen gerenoveerd worden tot goed geïsoleerde, bijna-energieneutrale woningen. Concreet zal elke woning een A-label moeten halen in de EPC-test. Kwalitatief en energetisch renoveren is echter niet zo voor de hand liggend. Net daarom kunnen Duffelaars nu beroep doen op de renovatiecoach van Stekr. De coach ondersteunt hen en leidt elke energetische renovatie in goede banen.

Mikken op een hogere renovatiegraad

De ervaring leert ons dat bewoners, die een renovatiecoach onder de arm nemen om hen bij te staan in de aanvraag van offertes, het opmaken van een stappenplan en de opvolging van de werken, het budget en de premies, sneller geneigd zijn een renovatietraject te starten. De renovatiecoach zorgt dan ook voor een maximale “ontzorging” doorheen het gehele traject. Hij of zij denkt bovendien steeds mee op maat van jouw woning en jouw budget.

“Burgers zullen bij hun renovatie geïnformeerd, geadviseerd en gecoacht worden. Een renovatiecoach zal de werk- en zoeklast van een energetische renovatie overnemen en hierdoor meer mensen motiveren hun woning onder handen te nemen.”
Isabel Glorie, Duffels schepen van milieu & natuur
(N-VA)

Het team achter de renovatiecoaching van Stekr: coördinator Evelien Impens, renovatiecoach Joost Crauwels en renovatiecoach Lien Berben.

Focus op de klimaatdoelstellingen

Intercommunale IGEMO, de Zuid-West-Vlaamse Intercommunale Leiedal en Stad Gent slaan de handen in elkaar om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Op 1 april 2021 startten ze daarom het SUPRA-project (oftewel “Speed UP Renovation through Accompaniment”). Met de steun van ELENA, een gezamenlijk initiatief van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank (EIB), wordt een subsidie van € 3,24 miljoen vrijgemaakt. Dit geld dient om de nodige renovatiecoaches aan te nemen.

Een foto van het persevent, waarop de werking van de renovatiecoach werd voorgesteld.
Een foto van het persevent, waarop de werking van de renovatiecoach werd voorgesteld. Dit gebeurde in Kortijk, heimat van de intercommunale Leiedal, één van de partners van IGEMO binnen het SUPRA-project.

Het doel van IGEMO is om binnen de regio Rivierenland (= het arrondissement Mechelen), op 3 jaar tijd 925 huishoudens te begeleiden bij hun ingrijpende energetische renovatie. Deze inspanning moet resulteren in een verminderde CO2-uitstoot van 1.572 ton per jaar, terwijl ook de werkgelegenheid in de bouwsector een boost moet krijgen. IGEMO doet dit middels de dienstverlening Stekr.

De ambities van SUPRA kaderen binnen de Europese, de Vlaamse en de lokale beleidsplannen. Duffel ondertekende het Burgemeestersconvenant en gaat voor een verminderde CO2-uitstoot van 40% tegen 2030. Elke woning, die door dit SUPRA-traject energiezuiniger wordt, draagt dan ook bij tot deze ambitie.

Ik wil een renovatiecoach!

Heb je concrete verbouwplannen? Wil je jouw woning meteen ook energiezuinig maken? Wil je weten op welke premies je recht hebt?

Stekr biedt renovatiecoaching op maat van jouw woning en budget. Deze coaching is bovendien gratis én onafhankelijk.
Contacteer de renovatiecoach via https://stekr.be/renovatiecoach/.

Stekr is jouw aanspreekpunt voor gratis advies op maat van je woning. Ontdek ons aanbod, stel jouw vraag of maak een afspraak in jouw gemeente!
Surf naar www.stekr.be, mail naar info@stekr.be of bel naar 015 28 60 28.

Co-funded by the Horizon 2020 Programme of the European Union.
European Local ENergy Assistance – www.eib.org/elena.
The sole responsibility for the content of this webpage lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Union. Neither the European Investment Bank nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.