Zijn er in jouw gemeente plannen om een mobipunt/knooppunt van vervoersmogelijkheden te creëren? Dan is nu het moment om in actie te schieten. EFRO lanceerde een subsidieoproep voor de realisatie of verdere uitbouw van Mobipunten op regionale schaal.

Wat is een mobipunt?

Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-)diensten beschikbaar zijn. Zo’n punt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer mogelijk te maken en te promoten. De voornaamste diensten betreffen mobiliteit, zoals stopplaatsen voor openbaar vervoer, elektrische laadpalen, fietsdelen … maar ook andere zaken worden aanvullend aangeboden: info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, locker voor pakjes, een postbus, wifi …

Zoals een treinstation de mobiliteitshub van een stad is, wordt een mobipunt de hub van een buurt.

Mobipunten kunnen zowel in stedelijke als landelijke gebieden ingericht worden. Het belangrijkste is dat de functionaliteiten van een mobipunt op maat van de buurt zijn. Zoals een treinstation de mobiliteitshub van een stad is, wordt een mobipunt de hub van een buurt.

https://www.mobipunt.be/
www.mobipunt.be

Potentiële mobipunten in de regio

Op de vervoerregioraad van 26/09/2018 werden reeds 12 potentiële mobipunten voorgesteld. Deze punten mikken op voldoende schaalgrootte – samenwerking tussen verschillende gemeenten wordt aanbevolen.

Als streekintercommunale wil IGEMO haar gemeenten steunen om de oproep regionaal uit te schrijven en in te dienen. De uiterste indiendatum is vastgelegd op 27 september 2019.

Meer info

Vlaamse Beleidsvisie Mobipunten
www.mobipunt.be

Contact

Met vragen kan je terecht bij Pieter Dresselaers, deskundige mobiliteit bij IGEMO.
015 28 65 85
0489 69 78 68
pieter.dresselaers@igemo.be