En dat geldt ook voor onze lokale besturen. Voor de derde maal acteerde IGEMO als aankoopcentrale voor verzekeringen.

Het voorbije decennium organiseerde IGEMO tweemaal een gezamenlijke aanbesteding van diverse verzekeringspolissen. De eerste maal was in 2015 (verzekerperiode 01/01/2016 t.e.m. 31/12/2019); een tweede samenaankoop vond plaats in 2019 (verzekerperiode 01/01/2020 t.e.m. 31/12/2023). Aangezien de polissen van de besturen die deelnamen aan de vorige samenaankoop eind 2023 aflopen, werd eind 2022 beslist vanuit IGEMO opnieuw een doorlichting en samenaankoop te organiseren.

Na het doorlopen van de geijkte procedures betreffende overheidsopdrachten werd recent de gunningsbeslissing voor deze nieuwe samenaankoop overgemaakt aan de deelnemende verzekeringsmaatschappijen.

Lokale besturen van Berlaar, Duffel, Putte, Puurs-Sint-Amands en Sint-Katelijne-Waver (waaronder afwisselend gemeente, OCMW en Autonoom Gemeentebedrijf (AGB)) schreven zich, samen met het Zorgbedrijf Klein-Brabant en IGEMO, in voor deze samenaankoop.

Procedure

Het gehele traject verliep in verschillende stappen: zo werd de huidige verzekeringsportefeuille eerst doorgelicht waarna een selectieleidraad en vervolgens een bestek werd opgemaakt. De ingediende offertes werden beoordeeld, waarna onderhandelingen werden gevoerd en de inschrijvende verzekeringsmaatschappijen werd gevraagd een best and final offer (bafo) in te dienen. In de komende weken zal worden overgegaan tot contractvorming. De juridische dienst van IGEMO werkte binnen de procedure samen met een externe verzekeringsconsultant. Zoals in het verleden, is dit AON Belgium.

De opdracht werd opgedeeld in 5 percelen, die bestaan uit verschillende luiken:

Perceel 1: Personenverzekeringen

 • Luik 1: Arbeidsongevallenverzekering en aanvullende bovenwettelijke verzekering
 • Luik 2: Lichamelijke Ongevallenverzekering

Perceel 2: Verzekeringen Materiële Schade

 • Luik 1: Verzekering Brand en aanverwante gevaren
 • Luik 2: Verzekering Alle Risico’s elektronica/informatica
 • Luik 3: Verzekering Alle Risico’s muziekinstrumenten
 • Luik 4: Verzekering Alle Risico’s kunstgrasvelden
 • Luik 5: Verzekering Alle Risico’s divers
 • Luik 6: Verzekering Alle Risico’s kunstwerken en tentoonstellingen
 • Luik 7: Verzekering transport en verblijf van waarden

Perceel 3: Verzekeringen Aansprakelijkheid

 • Luik 1: Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid
 • Luik 2: Verzekering objectieve aansprakelijkheid brand & ontploffing
 • Luik 3: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid mandatarissen en BA bestuurder
 • Luik 4: Verzekering ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid van schoolse en buitenschoolse activiteiten, alsook diverse andere activiteiten.
 • Luik 5: Verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid – ingebruikname gebouwen
 • Luik 6: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid – vereniging van mede-eigenaars/syndicus
 • Luik 7: Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven van lokale opvanginitiatieven (LOI-bewoners)

Perceel 4: Verzekeringen Auto

 • Luik 1: Verzekering motorvoertuigen (vloot)
 • Luik 2: Verzekering omnium dienstverplaatsingen
 • Luik 3: Verzekering fietsen

Perceel 5: Gezondheidszorgen

Ethias, Axa en Belfius doorliepen de gehele procedure en krijgen verschillende percelen toegewezen. De nieuwe polissen zullen met ingang vanaf 1 januari 2024 worden gesloten voor een duurtijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging van opeenvolgende periodes van telkens 1 jaar, met een totale looptijd van 4 jaar.