Netwerk Onroerend Erfgoed (NOE) en de Vlaamse overheid lanceren een nieuwe infofolder rond het energetisch renoveren van erfgoedpanden. De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) IGEMO hield mee de pen vast voor de folder die in heel Vlaanderen wordt verspreid. We spreken graag met onze collega Orane Sermeus, projectmanager bij de erfgoedwerking van IGEMO.

Hoe komt het dat onze IOED een hoofdrol speelt in dit verhaal?

Alle IOED’s in heel Vlaanderen zijn verenigd in het Netwerk Onroerend Erfgoed (NOE), waar ook wij deel van uitmaken. In dit netwerk bespreken we gemeenschappelijke trends, uitdagingen en bedreigingen. Het draagt bij aan visievorming en inzichten voor beleidsmakers en werken we samen in werkgroepen rond bepaalde thema's.

“Een van de grootste uitdagingen waar we als netwerk mee te maken hebben is het vinden van een balans tussen het behoud van de erfgoedwaarden van gebouwen en de aanpassingen in kader van de hedendaagse (woon)noden.”

Energetisch renoveren is, zeker bij gebouwen op leeftijd, een grote uitdaging. De soms negatieve impact van standaard energetische maatregelen op historische gebouwen bereikte in 2022 een absoluut hoogtepunt. Omdat we expertise rond duurzaamheid en energie én daarbovenop renovatiecoaches in huis hebben, hebben we onmiddellijk onze stem uitgebracht om deel uit te maken van de werkgroep. Samen met de renovatiecoaches waren we immers al bezig met het leggen van de basis voor een geïntegreerd energieadvies voor de burger.

Orane Sermeus

Erfgoed en energetisch renoveren, een mismatch dus?

Het vinden van de balans tussen erfgoed en energie is een complex vraagstuk. Er zijn namelijk tal van factoren waar rekening mee gehouden moeten worden: de bouwstijl van het pand, de materialen die gebruikt zijn en de impact van de verschillende maatregelen op de lange termijn. Sommige standaard energetische maatregelen zijn namelijk nefast voor historische materialen en zadelen je op lange termijn uiteindelijk met meer problemen op. Toch zijn we ervan overtuigd dat het mogelijk is om tot een oplossing te komen waarbij zowel het erfgoed behouden blijft als er ook stappen worden gezet op het gebied van duurzaamheid. Door onze kennis en expertise te bundelen en in een folder te gieten hopen we de burger hierin te begeleiden.

“We tonen dat erfgoed en energetisch renoveren wel degelijk een droomhuwelijk kan zijn.”

Voorblad van de folder

Dit klinkt als muziek in de oren van de Stekr-renovatiecoaches?

En in die van ons! De Stekr-renovatiecoaches werken sinds een jaar nauw samen met de IOED. Bij een plaatsbezoek aan een erfgoedpand nemen de coaches voorafgaand contact op met ons zodat het erfgoed-energieadvies in één keer aan de burger meegegeven kan worden. Samen gaan we op zoek naar oplossingen, zodat eigenaars energetisch kunnen renoveren zonder te moeten inboeten op authentieke gevels of verfijnd vormgegeven buitenschrijnwerk. Uiteindelijk heeft iedereen baat bij het behouden van de authenticiteit van erfgoedpanden. Ze hebben vaak elk hun eigen verhaal en bepalen een groot deel van de beeldkwaliteit van onze omgeving. Niemand wil leven in dorpen en steden vol witte, geïsoleerde doosjes, toch?

Ontdek hier de folder. Wil je jouw erfgoedpand renoveren? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Stekr.