Onderzoekspremie

Je kan een premie aanvragen voor beschermd erfgoed bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Vraag ons vrijblijvend om advies. Denk eraan om een toelating of een omgevingsvergunning aan te vragen voor je werken.

Onderzoekspremie

  • moedigt onderzoek aan naar beschermde goederen, goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan. Per kalenderjaar mag je binnen elk van deze categorieën één onderzoekspremie aanvragen:
    • historisch (-archivalisch), bouwtechnisch en materiaaltechnisch onderzoek, stabiliteits-technisch voorafgaand onderzoek of archeologisch vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem
    • voorafgaand onderzoek naar de kwaliteit van houtige beplanting met erfgoedwaarde en de groeiplaats ervan, met inbegrip van de analyse van de impact van geplande werken
    • bestemmings- en herbestemmingsonderzoek
    • een energieaudit voor een beschermd monument

Bespreek je aanpak op voorhand met de erfgoedconsulent.

Contact

Linsy Raaffels
Erfgoedcoördinator
linsy.raaffels@igemo.be
+32 15 79 82 12
+32 473 19 26 89

Instituut van de Ursulinen: een slaapzaal