Het proefproject Flexbus Klein-Brabant maakt de belbus meer flexibel. Van september 2019 tot februari 2020 werd het proefproject opgevolgd en bijgestuurd waar nodig. De cijfers liegen er niet om: de Flexbus is een succesverhaal! Daarom besluiten de gemeenten Bornem en Puurs-Sint-Amands, De Lijn en de vervoerregioraad Mechelen om het project te verlengen. En dit maar liefst tot december 2021.

De Flexbus: een succesverhaal

Net als vele andere landelijke regio’s, zijn inwoners van Klein-Brabant aangewezen op de wagen. Door de belbus meer flexibel te laten rijden, wil de Flexbus mensen aansporen om meer gebruik te maken van het openbaar vervoer. Het grootste verschil met de belbus is dat de Flexbus makkelijker te boeken is. Zowel telefonisch als via een webapplicatie van De Lijn kunnen passagiers tot 30 minuten voor vertrek reserveren. Vroeger was dit twee uur. Ook de boekings- en rijtijden van de Flexbus werden uitgebreid.

Saadet Gülhan en Alex Goethals (schepenen mobiliteit Bornem & Puurs-Sint-Amands) voor de Flexbus.

“Het Flexbus-project speelt perfect in op de noden die er vandaag zijn in Klein-Brabantse gemeenten.” zegt Saadet Gülhan, schepen van mobiliteit in Bornem.

De cijfers spreken voor zich. Het aantal reizigers steeg met 47 procent ten opzichte van dezelfde periode het jaar ervoor (september t.e.m. januari). De Flexbus kan in die periode ook rekenen op 51 procent meer unieke klanten. Het totale aantal kilometers dat alle passagiers samen aflegden, lag in januari 2020 zelfs 67 procent hoger dan een jaar eerder.

Het aantal boekingen tot 60 minuten voor vertrek blijft beperkt. “Maar dat is normaal.”, zegt Tijs Veyt, projectmanager mobiliteit bij IGEMO. “De Flexbus rijdt volgens het first come, first served principe. Wie eerst reserveert, is zeker van zijn plaatsje.”

Gemeentebesturen staan achter de Flexbus

Ook de gemeentebesturen van Bornem en Puurs-Sint-Amands zijn enthousiast over de Flexbus. Tijdens de proefperiode werden dan ook heel wat acties ondernomen om de Flexbus te ondersteunen. Verschillende haltes werden toegevoegd, zoals in Breendonk. “De belbus bediende voor het proefproject nog geen haltes in Breendonk. Daar hebben we nu verandering in gebracht.”, aldus Alex Goethals, schepen van mobiliteit in Puurs-Sint-Amands.

Zowel Bornem als Puurs-Sint-Amands maken gebruik van een derdebetalerssyteem. Inwoners kunnen via de gemeente een tienrittenkaart van De Lijn aankopen voor 10 euro in plaats van 16 euro. “De gemeente zorgde ook voor nieuwe verkooppunten van tienrittenkaarten. Zo kunnen inwoners snel, efficiënt en bij de deur hun voordelige tienrittenkaart aankopen.” Besluit Alex Goethals.

Iedereen bereikbaar

MOVE (Mobility Opportunities Valuable for Everybody) is een Europees project rond vervoersarmoede waar IGEMO aan meewerkt. Door slimme pilootprojecten te testen in de praktijk, wil MOVE vervoersarmoede in rurale gebieden verkleinen. Als pilootproject voor de regio werd de Flexbus het afgelopen half jaar opgevolgd en ik kaart gebracht. Dankzij het Europees karakter van het project kunnen niet alleen Vlaanderen, maar ook andere Europese landen leren uit de Flexbus.

Reservatie & rijtijden van de Flexbus

Reservatie Flexbus

Weekdagen: 06.00 – 19.00 uur

Zaterdag: 07.30 – 17.00 uur

Zon- en feestdagen: 07.30 – 15.00 uur

Rijtijden van de Flexbus

Weekdagen: 06.00 – 21.00 uur

Zaterdag: 08.00 – 23.00 uur

Zon- en feestdagen: 10.00 – 19.00 uur

Meer info via delijn.be