Getuigen aan het woord over WO II

Onvertelde oorlogsverhalen uit regio Rivierenland

Tachtig jaar geleden werd ons land geteisterd door de Tweede Wereldoorlog. Ook op onze regio drukte de oorlog zijn stempel. Nog maar enkelen kunnen de verhalen navertellen.

Vier journalistiek- en videostudenten van de Thomas More hogeschool gingen op zoek naar verborgen oorlogsverhalen in onze regio. In woord en beeld brengen ze lokale getuigenissen, onbekend bij het grote publiek. Lees alle getuigenissen op onze website.

Verhalen zijn ook erfgoed

Heel wat gemeenten zijn aangesloten bij de IOED IGEMO: de intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst van de regio. Sinds een jaar werkt IGEMO ook aan de opstart van een culturele erfgoedcel. Waar de IOED zich focust op onroerend erfgoed (gebouwen, landschappen, …) spitst een culturele erfgoedcel zich toe op roerend en immaterieel erfgoed. Roerend erfgoed betekent alles wat je kan vastnemen en verplaatsen, zoals schilderijen of gebruiksvoorwerpen. Immaterieel erfgoed gaat over de kennis, gewoonten, praktijken en verhalen die we willen koesteren en bewaren in onze samenleving.

Samenwerking met Thomas More

In opdracht van IGEMO gingen vier studenten van Thomas More op zoek naar verborgen erfgoedverhalen in onze regio. Al snel kwam WO II als rode draad naar boven. “Binnen enkele jaren zullen er geen levende getuigen meer zijn van WO II. De oorlog drukte zijn stempel op heel wat families in onze regio. Daarom vonden we het belangrijk om dit als thema naar voren te brengen in dit project”, aldus Marlies, Clara, Harte en Dorien.

Het resultaat zijn acht unieke getuigenissen, gebracht in woord en beeld. Marlies en Clara kozen video als afstudeerrichting, terwijl Harte en Dorien in tekst en beeld afstuderen. “We bundelden onze krachten om acht longreads te maken, afgewisseld met korte videofragmenten. Op die manier komen de – vaak emotionele – verhalen het mooiste tot hun recht.”

Erfgoed beschermen, beheren en behouden

Erfgoed moet beschermd, beheerd en behouden worden. Communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Met dit project wil IGEMO erfgoed dichter bij de burger brengen. Alle deelnemende gemeenten van de IOED hebben kregen daarom een eigen verhaal met een lokale getuigenis.

Lees alle getuigenissen op onze website