Voor de herbestemming van de voormalige Tegelfabriek Rottiers tot een woonproject ging IGEMO op zoek naar een ontwerpteam. We zochten en vonden! En stellen met veel trots de samenwerking voor met …

Hoe vind je het geschikte architectenteam?

De zoektocht naar het ontwerpend architectenteam voor de Tegelfabriek startte in maart 2022 in samenwerking met ad hoK met de lancering van een oproep. Wat was ons streefdoel? Een ontwerpteam vinden met deskundigheid in architectuur maar ook in duurzaam en circulair bouwen in combinatie met expertise in restauratie en de herbestemming van een erfgoedsite.

Een moeilijke zoektocht? Nee hoor, maar liefst 13 ontwerpteams stelden zich kandidaat. aan de hand van verschillende, vooraf bepaalde, gunningscriteria werden uiteindelijk 5 ontwerpteams geselecteerd.

De overgebleven teams kregen begin juni een uitgebreide briefing door het projectteam van IGEMO en brachten een bezoek ter plaatse. Zij kregen tot 11 augustus 2022 de tijd om hun ideeën voor de Tegelfabriek vorm te geven en in een concept te gieten. De conceptbundel werd eind augustus gepresenteerd aan de jury bestaande uit twee experten van ad hoK, een vertegenwoordiger van de gemeente Willebroek en de projectmanager van IGEMO. Na verschillende informatieronden duidde de jury unaniem het winnende ontwerpteam aan … Stramien en LMS Vermeersch.

Wie is het ontwerpteam?

Stramien cv is een interdisciplinair ontwerpbureau, actief op het terrein van architectuur, ruimte en participatie. De integratie van al deze disciplines in één project is hun sterke kant. LMS architecten heeft een zeer ruime ervaring in ontwerp, studie en uitvoering van complexe restauratie- en herbestemmingsdossiers. Het project Boldershof te Stene is alvast een mooi voorbeeld van hun samenwerking. Meer weten over de architecten? Klik op het logo.

Wij kijken alvast uit naar deze interessante samenwerking!

Het volledige team dat met de herbestemming van de Tegelfabriek aan de slag gaat.
IGEMO, Stramien en LMS Vermeersch werken samen aan een nieuw hoofdstuk voor de Tisseltse Tegelfabriek.