Op 2 juni 1973 werd de oprichtingsakte voor de ‘Intergemeentelijke vereniging voor ontwikkeling van het Gewest Mechelen en Omgeving’ verleden. Exact 50 jaar later viert IGEMO haar gouden jubileum met een avondfeest in het Van der Valk hotel in Mechelen. “We kijken bijzonder tevreden terug op onze afgelegde weg en zijn erg enthousiast over onze toekomst, als voorkeurspartner van de lokale besturen, in de regio Rivierenland” zegt voorzitter van de Raad van Bestuur Ivan Blauwhoff.

Werking

IGEMO is een van onderuit, op initiatief van de lokale besturen, gegroeid intergemeentelijk samenwerkingsverband om lokale, gebiedsgerichte en streekgebonden noden aan te pakken. De vereniging dient als verlengstuk of hulpinstrument voor de lokale besturen en behoort volledig tot het lokale beleidsniveau. Als vereniging van lokale besturen in regio Rivierenland, ontwikkelt en verleent IGEMO diensten voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn … “IGEMO groeit mee met haar lokale besturen, in functie van hun huidige en toekomstige behoeften. De ruime dienstverlening is de oorspronkelijke bestaansreden en het kloppend hart van IGEMO” verduidelijkt Blauwhoff.

De laatste jaren groeide IGEMO uit tot hét regionaal samenwerkingsverband van Rivierenland. Uitdagingen en ambities van bovenlokaal belang worden binnen een interbestuurlijke context aangepakt. “Als motor en brandstof voor de regio, heeft onze organisatie de ambitie te fungeren als koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio” is Blauwhoff vastberaden.

Feest

Tijdens een feestelijke avond in het Van der Valk hotel in Mechelen wordt er met de 260 aanwezige vertegenwoordigers van lokale besturen, stakeholders en personeelsleden terug en vooruit gekeken. Stand-upcomedian en tv-persoonlijkheid Bart Cannaerts leidt de avond in goede banen en ook Vlaams Minister voor Binnenlands Bestuur en titelvoerend burgemeester van Mechelen Bart Somers doet een woordje over het belang van regionale samenwerking en de verdienste van IGEMO. Een walking dinner en dansfeest sluiten de festiviteiten af.

De foto’s van deze prachtige avond kan je hier bekijken.

Geniet mee van het sfeerverslag: