Stad Lier en IGEMO slaan de handen in elkaar om het aanwezige erfgoed in beeld te brengen op één van ‘s lands oudste begraafplaatsen gelegen buiten de woonkernen. Het gaat om de rustplaats langs de Mechelsesteenweg die dateert van 1787(!), ouder dan België zelf dus. Voor de inventarisatie van de aanwezige graven kunnen we hulp gebruiken.

foto: stad Lier

Vrijwilligers

Daarom zoekt stad Lier vrijwilligers om het aanwezige erfgoed te inventariseren en fotograferen. Zo kan bepaald worden welke graven er zijn en hoe het behoud van de begraafplaats in de toekomst georganiseerd kan worden.

"Door middel van zo’n gedetailleerde lijst weten we welke graven we willen bewaren en welke in de toekomst verwijderd kunnen worden.", zegt schepen voor Begraafplaatsen in Lier Rik Pets (N-VA). "Een belangrijke factor waarmee de vrijwilligers rekening moeten houden, is de ouderdom van de graven en natuurlijk ook de toestand waarin ze verkeren.

Rol IGEMO

Kandidaat-vrijwilligers krijgen een opleiding over hoe ze erfgoed kunnen herkennen, fotograferen en beschrijven. “En daar zorgen wij vanuit onze Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) van IGEMO voor” zegt Orane Sermeus, projectmanager. Wij voorzien een duidelijke uitleg over onroerend en landschapserfgoed, hoe je waardevolle elementen moet herkennen en de verdere begeleiding van de vrijwilligers binnen het traject.”

Wie interesse heeft om hieraan mee te werken, kan mailen naar erfgoed@igemo.be. We houden je dan verder op de hoogte van het traject.

Bekende Lierenaars

Op deze site vinden heel wat bekende Lierenaars hun laatste rustplaats. De meest tot de verbeelding sprekende naam is die van Vlaams schrijver Anton Bergmann maar ook anderen, zoals oud-minister Arthur Vanderpoorten, befaamd kunstsmid Lodewijk Van Boeckel en architect Edward Careels liggen er ten grave.