De regio Rivierenland neemt deel aan een wetenschappelijk onderbouwde dak- en thuislozentelling. Onder impuls van Welzijnskoepel IGEMO investeren CAW Boom Mechelen Lier en 18 lokale besturen sinds dit jaar in de ontwikkeling van een nieuwe ketenaanpak voor dak- en thuisloosheid. De telling is bedoeld om resultaten en inzichten op te leveren, om deze aanpak verder te verfijnen.

Een kennisclip van de dak- en thuislozentelling, gemaakt door de KU Leuven.
Een kennisclip van de dak- en thuislozentelling, gemaakt door de KU Leuven.

Terugblik op de dak- en thuislozentelling in Leuven

Eén jaar na haar dak- en thuislozentelling lanceerde de stad Leuven een actieplan. Met wel 90 actiepunten gaf dit plan een brede waaier aan maatregelen, die gingen van overleg en afstemming tot concrete acties zoals “Housing first-trajecten”. Zo hielp deze laatste actie langdurig dakloze mensen duurzaam huisvesten, oftewel het equivalent van 250 nachten in de winteropvang. “Solidair verhuren” moedigde verhuurders dan weer aan om betaalbare en kwaliteitsvolle woningen in de stad aan te bieden. Er was tevens een uitbreiding van de “huurpremie” met voorwaarden, die ook voor alleenstaande mensen zonder kinderen van toepassing zijn. Tot slot waren er nog projecten zoals “Huisvesting voor jongvolwassenen” en “Nood(winter)opvang.

Het aantal jongeren in dak- en thuisloosheid blijft stijgen

We merken dat het aantal jongeren in dak- en thuisloosheid jammer genoeg blijft toenemen. Jongeren die geen thuis hebben en opgevangen worden door hun netwerk, moeten daarom meer op de radar komen.

Om deze jongeren beter in beeld te brengen, willen we graag de onderstaande subgroepen bereiken:

  • Jongeren in begeleid wonen zonder eigen huurcontract (bv. jongeren met een gebruikersovereenkomst).
  • Jongeren die de residentiele jeugdhulp verlaten binnen een maand na de teldag, weliswaar zonder woonoplossing. Logeren bij familie/vrienden -bij gebrek aan een alternatief- wordt niet als woonoplossing beschouwd.
  • Jongeren die langer in de jeugdhulp verblijven door gebrek aan een stabiele woonoplossing.
  • Jongeren die bij gastgezinnen, bij familie of bij vrienden blijven wegens gebrek aan een woonoplossing.
  • Jongeren, waarmee hulpverleners in contact staan en die dak- of thuisloos zijn.
Een brede definitie van dak- en thuisloosheid, volgens de ETHOS-typologie.

Heb je na het lezen van dit alles interesse om deel te nemen aan de telling? Of wens je meer praktische uitleg tijdens onze kick-off dak- en thuislozentelling (21/06)?
Klik dan hier om je in te schrijven!