IOED’s (intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten) zijn hét eerste aanspreekpunt voor regionaal onroerend erfgoed. De diensten nemen een rol op als bemiddelaar, adviseur, expert en netwerker. De IOED IGEMO doet dit bijvoorbeeld voor de regio Rivierenland.

Wat zijn IOED’s ook alweer?

Door hun lokale en bovenlokale verankering werken IOED’s vanuit de eigenheid en identiteit van een regio, gemeente of stad. Lokaal erfgoed staat echter niet alleen: het maakt een belangrijk onderdeel uit van het Vlaamse geheel. De erfgoedwerking volgt dus het Vlaamse beleidskader. IOED’s zijn in feite de (boven)lokale vertalers van het Vlaamse beleid. Ze bemiddelen dan ook waar nodig tussen de verschillende niveaus.

IOED’s zijn populair binnen Vlaanderen

Bijna 70% van de lokale besturen doet beroep op de ondersteuning van een intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst. Concreet komt dit neer op 30 diensten, die 208 Vlaamse gemeenten ondersteunen vanuit hun lokale expertise. Beide partijen beseffen immers optimaal dat onroerend erfgoed een duurzaam goed is, dat bijdraagt aan een kwalitatieve leefomgeving.

De toekomst van de IEOD’s?

Die is verzekerd! De nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2021-2026 is intussen getekend. Hoe de afgelopen 2 jaar eruit zagen, kan je zien in de onderstaande infographic van Netwerk Onroerend Erfgoed.

Het Netwerk Onroerend Goed maakte een mooie infographic
met de bezigheden van de 30 erkende Vlaamse IOED’s