De dak -en thuislozentelling loopt in Vlaanderen voor een derde jaar op rij. Deze keer deed ook de welzijnsregio Boom-Mechelen-Lier. Uit de resultaten van die telling blijkt dat maar liefst 39,6% kinderen deel uitmaken van de groep.

Onder impuls van de Regionale Welzijnskoepel Rivierenland investeerden het CAW Boom-Mechelen-Lier en 17 lokale besturen in de regio’s Rivierenland en Rupelaar sinds 2021 in de ontwikkeling van een nieuwe ketenaanpak voor dak- en thuisloosheid. Deze ketenaanpak zorgde voor de start van een nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen in de regio Boom-Mechelen-Lier. Om deze ketenaanpak nog beter op de actuele noden uit de verschillende regio’s af te stemmen, namen de partners van de ketenaanpak deel aan de nieuwe telling van dak- en thuisloze personen. De telling gebeurt op initiatief van de Koning Boudewijnstichting. Het onderzoeksteam LUCAS KU Leuven verwerkte de cijfers in een rapport.

Op 28 oktober engageerden 30 organisaties – waaronder OCMW’s, CAW, lokale dienstverleners en politionele diensten – uit de regio’s Rivierenland en Rupelaar zich om dak- en thuisloze mensen via een uniforme vragenlijst aan te geven. Vlaams Minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle was hierbij aanwezig. Naast de verblijfplaats van 28 op 29 oktober, wordt ook de verblijfplaats twee weken voor de teldag opgenomen. Op die manier wordt de periode van 14 tot 27 oktober 2022 eveneens in beeld gebracht.

Sfeerbeeld van de kick-offmeeting voor de dak- en thuislozentelling in juni 2022.

Enkele cijfers

In de regio Rivierenland en de deelnemende gemeenten in de subregio Rupelaar (Aartselaar, Boom, Rumst, Hemiksem en Niel) werden op die manier 997 personen in dak- en thuisloosheid geteld. “Meer dan de helft van de geregistreerde mensen zijn alleenstaanden maar ook 171 geregistreerde personen (28,4%) zijn alleenstaande of koppels met kinderen.” legt Koen Huyberechts, coördinator van de Welzijnskoepel Rivierenland uit. “Deze relatief nieuwe groep ouders met kinderen nemen dus een significant aandeel op in de resultaten van deze telling.”

Bijna 25% van het aantal getelde personen zijn jongvolwassenen tussen 16 jaar en 25 jaar. Zij verblijven voornamelijk bij familie of vrienden (44,8%) en in opvang of tijdelijk verblijf (25,5%). Een derde van de jongvolwassenen is vrouw (33,1%). “Bij meerdere van de deelnemende lokale besturen bestaat een specifiek aanbod om deze jongeren en jongvolwassenen op de radar te houden. Naar de toekomst toe blijft de welzijnsregio investeren in specifieke begeleiding en opvang voor deze leeftijdscategorie.” is Koen resoluut.

Outreach en ondersteuning

Uit ervaring van de dienstverleners wordt vastgesteld dat conflicten met de huisbaas, relationele en financiële problemen veel voorkomende aanleidingen tot dak- of thuisloosheid zijn. Daarom blijven de betrokken regio’s inzetten op outreach en ondersteuning van mensen met dringende hulpvragen, maar ook op sensibilisatie van de huurmarkt. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie staat daarbij centraal, met de huurders maar ook met de verhuurders. Een uithuiszetting is zeer ingrijpend, het voorkomen hiervan is dus een absolute prioriteit voor de welzijnsregio. Loopt het toch mis, is het bekomen van een adres één van de meest belangrijke startpunten: Housing First. Daarna kan er persoonlijke of gezinsbegeleiding opgestart worden.

Ketenaanpak dak- en thuisloze personen verder op punt zetten

“In de kleine gemeenten van onze regio leeft één op duizend inwoners in dak- en/of thuisloosheid. Bij middelgrote gemeenten of steden uit onze regio ligt dit indicatief cijfer op ongeveer twee op duizend inwoners. We stellen vast dat dit een relatief laag cijfer is dankzij een sterke preventieve werking.” is Koen hoopvol.

Door het globaliseren van de cijfers aan de hand van de Ethos Light classificatie bekomen we een breder beeld van de profielen in deze doelgroep. Het belicht de zichtbare, maar vooral ook de onzichtbare kanten van dak- en thuisloosheid. We merken op dat ongeveer alle getelde personen reeds gekend zijn in een vorm van begeleiding of opvang, dat is op zich bemoedigend. Maar elke dak- of thuisloze is er een te veel. Met deze data kan de welzijnsregio aan de slag om de ketenaanpak dak- en thuisloosheid in de regio Rivierenland en Rupelaar verder op punt te zetten.

Het volledige rapport kan je hier raadplegen.