Inwoners en grondgebruikers in Zwijndrecht die met vragen zitten over de saneringsplannen voor hun tuin of perceel, kunnen voortaan terecht bij het PFAS-ombudsteam van IGEMO. Dit team bestaat uit twee voltijdse en een halftijdse medewerker, die betaald worden door 3M Belgium.

Om de historische bodemverontreiniging met PFAS aan te pakken is er een bodemsaneringsproject goedgekeurd voor woon- en landbouwgrond ten zuiden van 3M (zone 1A). In die zone moet de bovenste laag van onverharde grond vervangen worden door propere grond, wat bij inwoners en grondgebruikers veel vragen oproept.

Daarom is er nu een ombudsteam opgericht dat voor de communicatie zal zorgen met alle betrokkenen. Hiervoor sloegen gemeente Zwijndrecht, 3M Belgium en de intercommunales IGEMO en Interwaas de handen in elkaar. Het team blijft aan de slag zolang de saneringen duren.

Saneringsproject in Willebroek

De werknemers van het PFAS-ombudsteam werken autonoom en moeten de belangen verdedigen van alle betrokkenen in de getroffen zone. 3M Belgium financiert de volledige werking van het team. “Dit team heeft ervaring, want zij waren ook betrokken bij het saneringsproject op site De Naeyer in Willebroek”, zegt de Zwijndrechtse schepen van leefmilieu Steven Vervaet. “We vertrouwen op dit team om de vele bezorgdheden en vragen van onze bewoners te beantwoorden.”

Goede werking garanderen

Ivan Van Elst, projectmanager bij IGEMO ziet de ondersteuning voor Zwijndrecht helemaal zitten. “We krijgen zelf ondersteuning van de Wase intercommunale Interwaas. Zo kan Interwaas op zijn beurt ervaring opdoen voor soortgelijke projecten binnen haar werkingsgebied. Het aantal medewerkers in ons team kan variëren naargelang de behoefte, zolang we maar een goede werking kunnen garanderen. We werken autonoom voor alle betrokken bewoners en gebruikers binnen de te saneren zone. Het is essentieel dat zij voldoende en juist geïnformeerd worden. Samen met hen zullen we deze sanering tot een goed einde brengen.”

Eerste schop in de grond

Volgens de huidige planning start het saneringsproject op 1 mei, maar wanneer de eerste schop effectief in de grond gaat is nog niet duidelijk. Vermoedelijk is dat iets voor dit najaar, of voor het voorjaar van 2024.

Hoe bereik je het PFAS-ombudsteam?

  • Telefonisch van maandag tot vrijdag (9 – 17 u.): 015/28 65 82 of 0471/20 43 43
  • E-mail: PFASombudsdienst@igemo.be
  • Fysiek overleg (na telefonische afspraak): dinsdag van 16 – 19.30 u.

Meer info over onze dienstverlening als ombudsdienst vind je hier.