Grondverwerving fietspad Berlaar

Veilig fietsverkeer

In heel wat gemeenten worden fietspaden aangelegd en/of verbreed, om veilig fietsverkeer te garanderen. De N10 en Hemelshoek in Berlaar en de Waversebaan in Putte zijn hier enkele voorbeelden van. Om ruimte te creëren voor het fietspad, is het vaak nodig om de baan te verbreden. Aan grondeigenaars wordt gevraagd een stukje voortuin te verkopen aan de gemeente, ten behoeve van het fietspad.

Grondverwerving

IGEMO heeft ruime ervaring in onderhandelingen met grondeigenaars. Goede gesprekken met de eigenaars, met een luisterend oor voor hun bedenkingen en bekommernissen zijn daarbij steeds het uitgangspunt.

Onderhandelingsopdrachten komen vaak rechtstreeks vanuit gemeenten, maar worden soms ook ingegeven door het Agentschap Wegen en Verkeer.

Contact

Ken Fransen
Vastgoedmanager – onderhandelaar – bemiddelaar
ken.fransen@igemo.be
+32 15 28 65 84
+32 490 57 52 36