Minister Geert Bourgeois zette op 14 maart 2019 zijn handtekening onder de inventaris bouwkundig erfgoed van provincie Antwerpen. Het ministerieel besluit is vanaf 29 maart 2019 van kracht voor alle gebouwen op de inventaris.

Inventaris bouwkundig erfgoed

De IOED IGEMO actualiseerde negen maanden lang de inventaris voor Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek, Putte, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, Duffel en Lier. Maar liefst 1892 gebouwen passeerden de revue. Een actualisatie bleek nodig, want 300 gebouwen bleken gesloopt of niet in hun oorspronkelijke staat te zijn.

Tijdens de actualisatie werd in onze regio ook erfgoed aangetroffen dat niet op de inventaris stond. Daarom is een herinventarisering (wat niet hetzelfde is als een actualisering) in de regio zeker aangewezen.

Rechtsgevolgen

Alle gebouwen op de inventaris zijn onderhevig aan de rechtsgevolgen vanaf 29 maart 2019. Dit houdt onder andere in dat:

  • Eigenaars een afwijking kunnen vragen op normen voor energieprestatie en binnenklimaat (indien dit nodig is om de erfgoedwaarde van het pand te bewaren)
  • Eigenaars in aanmerking komen voor een interessante erfgoedlening
  • Zonevreemde gebouwen gemakkelijker een nieuwe functie krijgen (waardoor een hoeve in agrarisch gebied een B&B kan worden)
  • Er afgeweken kan worden van prijsplafonds bij renovatie van sociale woningen met erfgoedwaarde

Verantwoordelijkheden lokaal bestuur

Lokale overheden staan, samen met de eigenaar, in voor de zorg van het bouwkundig erfgoed. Wanneer er een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning voor sloop wordt aangevraagd, moet de stad of gemeente haar beslissing duidelijk motiveren. Het lokaal bestuur moet aantonen dat er rekening wordt gehouden met erfgoedwaarde.

Ten slotte geldt ook de zorg- en motiveringsplicht voor een stad, gemeente of OCMW. Bij werken of activiteiten moet onderzocht worden of er een directe impact is op het geïnventariseerde erfgoed. De overheid dient eveneens te motiveren welke maatregelen genomen zijn om aan de zorgplicht te voldoen.

De intergemeentelijke erfgoeddienst, kortweg IOED, kan steden en gemeenten hierin ondersteunen.

IOED Een greep uit het aanbod van de 1892 geïnventariseerde gebouwen in onze regio
Een greep uit het aanbod van de 1892 geïnventariseerde gebouwen in onze regio
Bron: inventaris onroerend erfgoed