Alle gemeenten binnen het werkingsgebied Rivierenland van IGEMO kunnen voortaan opnieuw hun straatbeeld volledig 3D laten digitaliseren. Tot 2019 werd deze dienstverlening gratis aangeboden aan de gemeenten vanuit de Vlaamse overheid. Voortaan moeten ze deze beelden zelf aankopen. Daarom gunde de Raad van Bestuur van IGEMO op 4 september het raamcontract voor het leveren, hosten en ontsluiten van 360° beeldmateriaal inclusief LiDAR puntenwolk aan IMAGE-V. Het raamcontract voorziet in de nodige flexibiliteit, afhankelijk van de specifieke noden per gemeente, én onmiddellijke beschikbaarheid van de beelden.

360° beeldmateriaal met LiDAR puntenwolk

Terreinbezoeken voortaan overbodig?

Door het ontsluiten van de data (360° beeldmateriaal van het grondgebied van de gemeente om de 5 m én de continue LiDAR opname) kan een hoge efficiëntie behaald worden: accuraat 3D beeldmateriaal kan vanop de werkplek bekeken worden voor alle processen die gericht zijn op de openbare ruimte. Denk maar aan het uitgebreide takenpakket van bijvoorbeeld de diensten omgeving, patrimonium, ICT, GIS en handhaving.

De voordelen zijn dus de enorme tijdswinst door veel minder of geen terreinbezoeken meer te hoeven doen. Alsook de mogelijkheid om zeer nauwkeurig berekeningen en analyses te kunnen maken. Het doel is dat de gemeente inzicht heeft in het beeldmateriaal vanuit één informatiesysteem. Terreinbezoeken in koude of regenachtige wintermaanden kunnen dus voortaan uitgevoerd worden vanachter het computerscherm.

beeldmateriaal koud weer
Voortaan geen terreinbezoeken en metingen meer bij koud weer.

Een flexibele overeenkomst

Na een rondvraag bij de GIS-medewerkers van de gemeenten stelden we vast dat de specifieke noden van gemeenten niet altijd vervat zitten in een standaard aankoopovereenkomst. Het werkingsveld van een gemeente is divers en evolueert snel in haar kern maar trager in haar open ruimte gebieden. Bovendien beschikken gemeenten steeds graag over de meest recente beelden aan een zo voordelig mogelijke prijs. IGEMO stelde daarom een raamcontract op waarbij bestellingen kunnen worden geplaatst volgens noodzakelijkheid:

  • Het aanleveren van 360 graden beeldmateriaal + LiDAR puntenwolk per gemeente (incl. bufferzone) – prijs per km
  • Het hosten en ontsluiten van de beelden inclusief de benodigde licenties per gemeente – prijs per jaar
  • het ad hoc aanleveren van 360° beeldmateriaal (zonder LiDAR) < 250km – prijs per kilometer
  • het ad hoc aanleveren van 360° beeldmateriaal (zonder LiDAR) > 250km – prijs per kilometer

Dankzij bovenstaande formule wordt het voor gemeenten mogelijk om beelden in te winnen wanneer en waar zij dit nodig achten.

De technische kant

De toepassing van Image-V garandeert een integratie in Arcgis, Qgis en Orbit. Een integratie in CEVI en GEO-IT zijn eveneens mogelijk. Per gemeente kan een onbeperkt aantal gebruikersaccounts worden aangemaakt, waarvan 5 gelijktijdige gebruikers. De panoramafoto’s (8000 x 4000 pixels) worden om de 5 m aangeboden via de applicatie. Deze maakt het eveneens mogelijk om objecten te meten en te inventariseren. De gemiddelde absolute standaardafwijking van de LiDAR puntenwolk is 10 cm.

Aan de hand van een bestelbon kan nieuw beeldmateriaal besteld worden. De opname van de 360° beelden inclusief puntenwolk gebeurt binnen de 4 weken na het aanleveren van de bestelbon bij IMAGE-V. De beelden zelf zijn beschikbaar voor de gemeente na 8 weken. Gezichten en nummerplaten worden automatisch onherkenbaar gemaakt.

Geïnteresseerd?

Heeft jouw gemeente interesse om 360° beeldenmateriaal inclusief LiDAR puntenwolk aan te kopen? Wil je graag meer informatie over de prijszetting?

Neem dan zeker contact op met sigrid.palmers@igemo.be