Lokaal klimaatpact

De klimaatwetenschap is duidelijk: als we onze planeet leefbaar willen houden, moeten we meteen en massaal in actie komen. De uitstoot van broeikasgassen moet drastisch verminderd en zelfs gestopt worden (klimaatmitigatie). Maar ook mensen, gebouwen, de natuur en bedrijven moeten weerbaar worden tegen de toenemende klimaatverstoring (klimaatadaptatie).

Een gemeentebestuur kan richting geven, voorwaarden scheppen, stimulansen creëren en het goede voorbeeld geven. Uiteindelijk zijn het echter de burgers en bedrijven die een groot deel van het antwoord in handen hebben.

Daarom sloot IGEMO met zeven gemeenten (Berlaar, Bornem, Duffel, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek) in onze regio een Lokaal Klimaatpact. Het pact betrekt verschillende doelgroepen in de gemeente, die op het klimaatterrein een verschil kunnen maken. Lokale jeugdbewegingen, de gezinsbond, natuurverenigingen, adviesraden, bedrijven, handelaars, landbouwers,… Iedereen moet kunnen bijdragen aan het lokaal klimaatbeleid. Zowel in de planningsfase (wat moeten we doen?) als in de uitvoering (hoe, waar en wanneer?) is participatie wenselijk en noodzakelijk.

Het klimaatpact focust zich op 5 grote outputs:

  1. Lokale stuurgroepen representeren de verschillende doelgroepen en komen regelmatig samen;
  2. Onder begeleiding van IGEMO, werkt elke gemeente aan een werkbaar klimaatactieplan;
  3. Er wordt volop ingezet op klimaatcommunicatie;
  4. Concrete projecten vertalen het actieplan naar het terrein;
  5. Via gemeentelijke en regionale klimaatpagina’s wordt actief ingezet op informatie, activatie en community building.

Het doel is om tot een gedragen klimaatactieplan, op maat van elke gemeente, te komen. Dit plan wordt permanent gemonitord en bijgestuurd.

Het Lokaal Klimaatpact wordt deels mogelijk gemaakt dankzij het Europese project Pentahelix en een nauwe samenwerking met de provincie Antwerpen.

De sustainable development goals oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde NatiesDe sustainable development goals oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde NatiesDe sustainable development goals oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde NatiesDe sustainable development goals oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

Contact

Ivan Van Elst
Projectmanager
ivan.vanelst@igemo.be
+32 15 79 82 14
+32 470 24 90 24