KMO-zone Winning in Puurs-Sint-Amands schiet uit de grond. Tijdens een persmoment op maandag 8 mei werd tekst en uitleg gegeven bij de bouwwerkzaamheden. Na een ontwikkelingstraject van meer dan 10 jaar, is de eerste ondernemer zijn bouwwerken gestart. “Deze ontwikkeling is niet alleen goed voor de KMO’s in onze regio, maar zal ook bijdragen aan het verbeteren van het economisch klimaat in de omgeving” is burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) tevreden.

Na het succesvol afronden van de infrastructuurwerken, zoals de heraanleg van de N17 en de aanleg van de lusvormige ontsluitingsweg op het bedrijventerrein voor 18 bedrijfsgebouwen volgt nu dus de bouw van de eerste onderneming.

Zaakvoerder Jurgen Huyssens.

“Ik kijk er enorm naar uit om in onze nieuwbouw te trekken” is Jurgen Huyssens, zaakvoerder van de gelijknamige zaak voor elektriciteitswerken enthousiast. “Direct na ondertekening van de akte zijn we eraan begonnen, want onze huidige zaak barst quasi uit zijn voegen”.

Ken Fransen en Seppe Jacobs (IGEMO) samen met schepen Hilde Van der Poorten (Puurs-Sint-Amands)

Goed voor de regio

Schepen voor lokale economie Hilde Van der Poorten (CD&V) voegt hieraan toe: “We zijn erg blij met de start van de bouw van de eerste bedrijfsunit op het gloednieuwe bedrijventerrein Winning in onze gemeente. Deze ontwikkeling is niet alleen goed voor de KMO’s in onze regio, maar zal ook bijdragen aan het verbeteren van het economisch klimaat in de omgeving. Nieuwe kansen worden zo gecreëerd voor onze lokale ondernemers wat ook de werkgelegenheid in de regio ten goede zal komen. Jurgen is de eerste ondernemer die hier start en we zijn ervan overtuigd dat hij hier verder succesvol zal zijn. De volgende omgevingsvergunning werd vorige week afgeleverd, dus het zal hier de komende maanden ongetwijfeld een bedrijvige site worden.”

Ook bij streekintercommunale IGEMO zijn er alleen maar blije gezichten te bespeuren: “Als ontwikkelaar van de site was het een intensief traject, maar we zijn trots dat deze KMO-zone onder onze begeleiding gerealiseerd kan worden. Het is een boost voor de gemeente en de regio Rivierenland.” aldus Seppe Jacobs, clustermanager bij IGEMO.

Groen en duurzaam

De KMO-zone bestaat uit één grote koppelbouw van negen bedrijfsgebouwen op het middenblok met aan de buitenzijde van de wegenis een combinatie van vrijstaande en halfopen bedrijfsgebouwen. Door de efficiënte en flexibele perceelindeling van de KMO-units, wordt er zuinig omgegaan met ruimtegebruik. “In de ontwerpdossiers wordt er aandacht geschonken aan architectuur, een groene omgevingsaanleg en een duurzaam ontwerp op vlak van ruimte, energie, gezondheid, materialen, vervoer en innovatie” legt Ken Fransen, vastgoedmanager bij IGEMO uit.

Naast de aanleg van een enkelrichting wegenis en een trage wegverbinding naar de achterliggende woonhuizen, gaat er aandacht naar maximale waterinfiltratie van verhardingen. Verder is de KMO-zone uitgerust met open grachten om het hemelwater vertraagd af te voeren. Aan de voorzijde van de site werd een publiektoegankelijke groenzone met wadisysteem aangelegd en rond het bedrijventerrein wordt een bufferzone met streekeigen beplanting voorzien.

Een duurzaamheidstool met een minimum te behalen score, die streeft naar een hoger-dan-wettelijk verplicht engagement werd hiervoor speciaal ontwikkeld. “De doelstelling is een CO2-neutraal bedrijventerrein met een zo rationeel mogelijk energieverbruik op basis van zelf opgewekte of op zijn minst aangekochte groene energie” verduidelijkt Fransen (IGEMO). “Op het openbaar domein zal het energieverbruik van de straatverlichting beperkt worden door enkel efficiënte verlichtingsbronnen te selecteren en het aantal branduren te minimaliseren door aanwezigheidsdetectie.”

Akte

KMO-zone Winning is mede tot stand gekomen dankzij een subsidie van VLAIO voor de ontwikkeling en beheer van bedrijventerreinen. Ondertussen zijn de meeste percelen op het bedrijventerrein verkocht of in optie. Na ondertekening van de aktes kunnen de kopers, mits een goedgekeurde omgevingsvergunning, starten met de bouw van hun duurzame KMO-unit en de uitbating van hun zaak op deze nieuwe KMO-zone.

Danny Kenis (industriebouw Kenis), Ken Fransen (IGEMO), Seppe Jacobs (IGEMO), Bruno Callaert (architects), Jurgen Huyssens (zaakvoerder), Jonas Segers (grondwerken Segri), Hilde Van der Poorten (gemeente P-S-A), Wouter De Clerq (gemeente P-S-A), Wim Cools (UNIZO), Tom Van Hoorick (UNIZO)