Aankoopcentrale duurzame voertuigen

De elektrificatie van het wagenpark zit in een stroomversnelling. IGEMO en de andere Vlaamse intercommunales voor streekontwikkeling lanceerden daarom in april 2022 het aankoopplatform Gestroomd.be. Door samen te werken, garanderen de streekintercommunales de nodige schaal binnen deze nieuwe dienstverlening, die duurzame voertuigen aanbiedt. Hun verwevenheid met de lokale besturen verzekert ook de nodige nabijheid en betrokkenheid. IGEMO trekt Gestroomd.be namens de streekintercommunales.

Dit aankoopplatform voor duurzame voertuigen heeft heel wat voordelen:

  • Gestroomd.be verzekert kopers van de interessantste voorwaarden en kortingen.
  • Bovendien ontzorgen we ook: er zijn immers géén afzonderlijke bestekken vereist en alles gebeurt via één aanbestedende overheid.
  • Daarnaast bieden we de kans om een nichemarkt met duurzame voertuigen op maat van lokale besturen uit te bouwen. Gespecialiseerde technische expertise is immers aanwezig.
  • Ook begeleiding in het configureren naar gelang de specifieke wensen van lokale besturen en hun technische diensten is perfect mogelijk. Zeker voor zware vrachtwagens en specifieke voertuigen is dit een absolute meerwaarde.
  • Tenslotte heeft het verduurzamen van de voertuigenvloten van lokale besturen een enorm potentieel wat betreft broeikasgasreductie.

Hierdoor kunnen lokale besturen vlot een invulling geven aan het begrip duurzaam transport en de voorbeeldfunctie invullen, die ze hebben in de strijd tegen de klimaatopwarming.

De dienstverlening is hoofdzakelijk gericht op gemeentebesturen. Andere doelgroepen worden echter niet uit het oog verloren. Politiezones, brandweerzones, gemeentelijk onderwijs, OCMW’s en intercommunales kunnen eveneens hun voertuigenvloten verduurzamen via de aankoopcentrale.

Meer informatie over de catalogus en de voorwaarden, evenals de mogelijkheid tot bestelling, vind je via Gestroomd.be.

Contact

Sieg Vermeiren
Manager aankoopcentrale duurzame voertuigen
sieg.vermeiren@igemo.be
+32 15 29 47 52
+32 485 55 54 17

Aankoopcentrale duurzame voertuigen