Slimme ANPR camera’s

“Mobiliteitsmanagement met ANPR” is een City of Things-project dat IGEMO samen met gemeente Puurs-Sint-Amands indiende bij Vlaio. Het project boog zich over de vraag hoe beschikbare ANPR-camera’s beter benut kunnen worden. De meeste gemeenten uit regio Rivierenland investeerden al heel wat in ANPR-camera’s. We onderzochten hoe die investering beter kan renderen.

Het project draagt bij aan de ambitie om een Smart Region te zijn. In zo’n slimme regio worden data en digitale toepassingen optimaal ingezet voor lokale en regionale behoeften.

ANPR camera’s bieden heel wat mogelijkheden

ANPR-camera’s verzamelen gegevens op basis van nummerplaatherkenning. Tot op vandaag worden de camera’s vooral ingezet voor politiedoeleinden. Trajectcontroles, inhaalverboden, lage-emissiezones, autoluwe zones in binnensteden,… worden allemaal gemonitord met deze camera’s. Het slimme systeem weet aan de hand van je nummerplaat of je een bepaalde zone in mag rijden of niet. Ook sommige parkeergarages werken met nummerplaatherkenning.

Slimme nummerplaatherkenning kan echter voor veel meer doeleinden gebruikt worden. In economisch onderzoek kunnen de camera’s verblijfstijden registreren of trajecten van pakjesdiensten nagaan. Verkeerskundig zouden de camera’s de verkeersintensiteit kunnen meten en tellingen doen. De slimme data zouden ook ingezet kunnen worden in het management van verkeer, zoals verkeerslichten of signalisatie aansturen, automatisch verkeersinformatie genereren of parkeergeleiding faciliteren.

De mogelijkheden zijn talrijk, maar worden de dag van vandaag amper gebruikt. Het Smart City-project rond ANPR wilde hier verandering in brengen.

Projectaanpak

In een eerste fase werd een breed gamma aan toepassingsmogelijkheden onderzocht. Dit gebeurde onder begeleiding van expertisecentrum IMEC. Vervolgens werd er samen met de gemeente gekeken naar de meest dringende noden. De deelnemende gemeenten (Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Puurs-Sint-Amands en Sint-Katelijne-Waver) kozen uiteindelijk voor de ontwikkeling van een dashboard, waarin ANPR-gegevens samen met andere verkeersdata worden verwerkt.

Het voordeel van zo’n dashboard is dat het beschikbare data samen zou voegen op een efficiënte manier. Een overzicht met alle mogelijke data over verkeersstromen, infrastructuur en verkeersdeelnemers wordt binnen het project opgemaakt.

Smart Region

Het ANPR-project is één van de eerste stappen in de evolutie naar een Smart Region. In een slimme regio worden data en digitale toepassingen optimaal ingezet voor lokale en regionale behoeften. De mogelijkheden van ANPR-data voor slimme mobiliteit zijn talrijk en kunnen in de toekomst ingezet worden:

  • In kaart brengen van de oorsprong en bestemming van sluipverkeer.
  • Dynamisch oplossen van onaangepaste routes via terugkoppeling met verkeerslichten.
  • Ongewenst vrachtwagenparkeren tegengaan met een “white list”.
  • Leveringen optimaliseren door trajecten van (vracht)wagens aan te sturen in functie van verkeersdrukte, bijvoorbeeld ook voor pakjesdiensten.
  • Verblijfstijden van bezoekers registreren.
  • Verkeerslichten automatisch aansturen in functie van de verkeersdrukte
  • Parkeergeleiding faciliteren bij evenementen.

Contact

Pieter Dresselaers
Deskundige mobiliteit
pieter.dresselaers@igemo.be
+32 15 28 65 85
+32 489 69 78 68