Net voor de zomerse schoolvakantie begon, heeft IGEMO samen met partners van Frankrijk tot Zweden een projectvoorstel ingediend: Mobility Makers. Het gaat over mobiliteitsmanagement. We vertellen jullie wat dat is en hoe we zover gekomen zijn.

Een parcours in etappes

Het projectvoorstel heeft een lange voorgeschiedenis, maar is in de recentste maanden in een stroomversnelling gekomen. In november 2022 dienden we samen met Europese partners bij Interreg North Sea een Expression of Interest in. Dat is een korte samenvatting van het projectvoorstel. In april vernamen we dat de beoordelingscommissie zich gunstig uitsprak over het voorstel.

Dat goede nieuws hebben we gevierd door in mei een tweedaagse partnermeeting te organiseren bij IGEMO in Mechelen. We mochten delegaties ontvangen uit Frankrijk, Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden. Het gaat om zowel lokale besturen (bv. Gemeente Vlissingen), regionale besturen (bv. de Regio Midden-Jutland uit Denemarken) als over kennisinstanties (bv. Universiteit Gent). Op die meeting hebben we het project verder vorm gegeven.

Het project gaat in één woord over mobiliteitsmanagement. Dat woord verraad niet echt zijn betekenis, dus leggen we het even uit.

Mobiliteitsmanagement, wat is dat?

Mobiliteitsmanagement is ontstaan in antwoord op fileproblemen op de wegen. Het is in oorsprong een Nederlands concept. Om alternatieven van de auto als vervoersmiddel aan te moedigen en drempels voor alternatieven weg te nemen, zijn talloze grote en kleine acties mogelijk. Denk aan het installeren van douches, lockers en fietsenstallingen op bedrijven, aan het aanbieden van probeermogelijkheden voor deelmobiliteit, of het belonen van carpoolen.

Het probleem is dat er vaak niemand deze acties tot zijn of haar opdracht rekent. Daarom stelt men uitvoeringsorganisaties aan, die hiervoor de nodige initiatieven nemen. Dat is wat men verstaat onder mobiliteitsmanagement. Bekende voorbeelden van mobiliteitsmanagement zijn Slim naar Antwerpen of Spits Gent.

In Regio Rivierenland doet de provincie Antwerpen aan mobiliteitsmanagement via de Mobiscans voor bedrijven en via VLOT. Dat laatste is een gebiedsgericht project in de regio Mechelen en Sint-Katelijne-Waver.

Mobiliteitsmanagement voor bewoners in de hele regio

Voor IGEMO ligt de klemtoon op het vertalen van het concept Mobiliteitsmanagement, naar doelgroepen van bewoners van Regio Rivierenland. Daarbij denken we onder meer aan het uitbreiden van de dienstverlening die nu binnen Stekr aangeboden wordt, naar vragen en ondersteuning voor duurzame mobiliteit. Bovendien zouden we graag een proefaanbod opzetten voor deelwagens, elektrische fietsen en andere alternatieven, zodat bewoners dat een keer kunnen uitproberen. Verder willen we onderzoeken hoe we ook in de planningsfase van woonprojecten meer aandacht kunnen hebben voor duurzame mobiliteit.

En verder?

Het projectvoorstel kon al op veel interesse rekenen, ook van andere overheden in Vlaanderen. In oktober weten we of het project goedgekeurd is. Daarna kunnen we hopelijk starten en dan loopt het project tot eind 2027.