Primeur voor Vlaanderen

Op zaterdag 8 oktober 2022 startte in Duffel een parkeeronderzoek waarbij drones en technologie voor beeldherkenning ingezet worden. Het is de eerste gemeente in Vlaanderen die beroep doet op deze technologie.

Parkeeronderzoek vanuit de lucht is een innovatieve methode om de parkeersituatie te meten. Drones brengen de hoeveelheid geparkeerde auto’s in beeld die aanwezig zijn in een bepaald gebied. De drone vliegt een vooraf ingestelde route en vliegt zo telkens exact dezelfde route. Vervolgens kan de software de foto’s van de verschillende meetmomenten vergelijken en herkennen of dezelfde auto een meetmoment eerder ook geregistreerd is. Door deze vergelijking kan naast de parkeerdruk ook de parkeerduur inzichtelijk worden.

Drones vliegen relatief snel, de software zorgt voor intelligente verwerking en dus is parkeeronderzoek vanuit de lucht een snelle en efficiënte methode om zicht te krijgen op de parkeerdruk en de parkeerduur van grotere gebieden.

Voor het parkeeronderzoek werken de Gemeente Duffel en streekintercommunale IGEMO samen met Roelofs, een Nederlands bedrijf dat de technologie aanbiedt. In de komende weken zijn, afhankelijk van het weer, nog verschillende vluchten gepland.

Onderbouwing van projecten

In Duffel zitten er verschillende plannen en projecten in de pijplijn die mogelijk een impact zullen hebben op de hoeveelheid parkeerplaatsen.

Schepen van mobiliteit Jos Hellemans: “Het parkeeronderzoek heeft tot doel te meten hoeveel ruimte voor parking er werkelijk nodig is, en dit op verschillende momenten zoals bijvoorbeeld een gewone dag of op onze dinsdag marktdag of tijdens een groot evenement zoals binnenkort de jaarmarkt. Op die manier kan de hoeveelheid parking afgestemd worden op de werkelijke noden, terwijl we toch veel zuiniger met onze ruimte willen omgaan”

Duffel; parkeeronderzoek

Hoe zit het met hinder en privacy?

De gemeente Duffel wilde vooraf wel garanties van de dienstverlener over mogelijke hinder en bescherming van de privacy.

Isabel Glorie, schepen van milieu en ruimtelijke ordening, licht toe: “Geluidshinder vanwege de drones wordt niet verwacht. De dronebeelden worden loodrecht naar beneden gefilmd, vanaf 75 meter hoogte. De contouren van voertuigen worden op die manier duidelijk in beeld gebracht, maar personen, nummerplaten en andere elementen die de identiteit van wie of wat er in beeld komt, zijn niet herkenbaar. We gaan dus op een heel ernstige manier om met de bescherming van de privacy”,

Grote stap vooruit

Vroeger werd parkeeronderzoek uitgevoerd door handmatig het aantal voertuigen per locatie te tellen. Dat leverde nooit een precieze momentopname op en het was heel arbeidsintensief. Bovendien was het lastig om te weten of voertuigen kort of lang geparkeerd stonden.