Eind april keurde de gemeenteraad van Willebroek de overeenkomst met IGEMO voor de opmaak van een patrimoniumplan in Blaasveld goed. Ondertussen werd het startschot voor de opmaak gegeven met als doel vier openbare gebouwen in hartje Blaasveld een nieuwe, duurzame toekomst geven. IGEMO brengt hiervoor diverse expertises samen en begeleidt het onderzoek naar mogelijke her- en nevenbestemmingen.

Erfgoed met hedendaagse invulling

Blaasveld is een woonkern in beweging: nieuwe woningen verrijzen op en rond de De Naeyer-site, park Bel-Air werd zorgvuldig heringericht en ook de openbare ruimte wordt de komende jaren vernieuwd. Vier gebouwen: Kasteel Bel-Air, het oud gemeentehuis, de oude pastorij en de Sint-Amanduskerk, hebben een belangrijke impact op het ontwerp voor deze openbare ruimte. Het zijn tevens gebouwen met een belangrijke maatschappelijke waarde. Een globale studie rond dit patrimonium is bijgevolg erg belangrijk, met oog voor het creëren van een breed draagvlak bij de inwoners van Blaasveld.

Kasteel Bel-Air in afwachting van een nieuwe invulling.

Samen met alle betrokken partners gaat IGEMO op zoek naar toekomstscenario’s waarin deze gebouwen hun rol maximaal kunnen vervullen. Deze bieden ruimte voor culturele, sociale en religieuze invullingen, en geven vorm en identiteit aan de woonkern, met respect voor de erfgoed- en maatschappelijke waarde van de panden.

Verschillende invalshoeken, gebundelde expertises

Om een antwoord te bieden op deze complexe uitdaging, combineert IGEMO verschillende in-house expertises: collega’s van gebiedsontwikkeling, erfgoed, ruimtelijke planning, duurzaamheid en participatie bekijken het geheel elk vanuit hun specialisatie. Deze aanpak realiseert op een zo efficiënt mogelijke manier een duurzaam toekomstplan, met meerwaarde voor de gemeente, kerkfabriek en gemeenschap. Met haar analyses wil IGEMO de gemeente en kerkfabriek maximaal ondersteunen in hun visieontwikkeling.
Deze gebouwen maximaal en kwalitatief invullen, alsook de waardevolle erfgoedelementen bewaren voor komende generaties, is dé uitdaging. De gevormde visie moet tevens financieel haalbaar zijn om draagvlak en effectieve realiseerbaarheid te garanderen. Hiervoor schakelt IGEMO mogelijks haar subsidioloog in, die het team compleet zou maken.