Als lokaal bestuur binnen Rivierenland kan je, letterlijk en figuurlijk, bouwen op ons team van ruimtelijke experts. IGEMO biedt immers advies en ondersteuning in alle fasen van een ruimtelijke visie: van beleid over ontwerp tot planning. Ook voor zeer specifieke ruimtelijke uitdagingen zoekt IGEMO een efficiënte en resultaatsgerichte oplossing. Zo kwam de stad Mechelen bij ons team van experts aankloppen m.b.t. 2 nieuwe projecten ruimtelijke planning: Spreeuwenhoek en Ragheno. Beide projecten maken dan wel deel uit van dezelfde stad, hun doelstellingen en ambities zijn toch heel erg verschillend.

Spreeuwenhoek: een groene en leefbare omgeving

Spreeuwenhoek is het gebied tussen de Leuvensesteenweg, de Leuvense Vaart, Ragheno (Arsenaalsite) en het provinciaal domein Planckendael. De stad Mechelen wil dit gebied vooral een groene openbare invulling geven met voldoende wandel- en fietspaden. Daarnaast is er ook plaats voor compacte bebouwing en recreatieve voorzieningen in relatie met de bestaande kern. Al deze elementen samen moeten zorgen voor een groene en leefbare omgeving dicht bij het station en de Mechelse stadskern.

 ruimtelijke planning van Spreeuwenhoek, een gebied t.h.v. de Leuvensesteenweg, de Leuvense Vaart, Ragheno (Arsenaalsite) en het provinciaal domein Planckendael
De ruimtelijke planning van Spreeuwenhoek, een gebied t.h.v. de Leuvensesteenweg, de Leuvense Vaart, Ragheno (Arsenaalsite) en het provinciaal domein Planckendael.

Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, is een bestemmingswijziging nodig naar woon- en recreatiegebied, wat enkel kan met een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). IGEMO neemt het creëren van dit RUP op zich. Verschillende stakeholders, waaronder de buurt en de Vlaamse Overheid, zijn hierbij betrokken. Analyse en ontwerpend onderzoek worden ingezet om te komen tot een gepaste ontwikkeling tussen stad en openruimtegebied.

Ragheno: dé stadswijk van de toekomst

Ragheno is gelegen achter het station van Mechelen, in een gebied ter grootte van 100 voetbalvelden. Het bevindt zich tussen de Leuvensesteenweg, de Hanswijkvaart en de Hanswijkbeek. Hiermee vormt Ragheno een ruimtelijke schakel tussen verschillende andere strategische stadsvernieuwingsprojecten, zoals de populaire woonwijk Coloma/Tervuursesteenweg en de winkel-wandelboulevard “Mechelen Boulevard leeft!”, die het station met het historische stadscentrum verbindt via de bekende Bruul.

Vandaag is Ragheno een industrieterrein met weinig publieke ruimte, veel bedrijven en ook veel vervuilde grond. In de toekomst wil de stad van dit gebied een nieuw, duurzaam en aantrekkelijk stadsdeel maken, waar je kan wonen, werken, ontspannen en ontmoeten op een boogscheut van de kern.

Ragheno, een gebied ter grootte van 100 voetbalvelden, gelegen achter het station van Mechelen.
Ragheno, een gebied ter grootte van 100 voetbalvelden, gelegen achter het station van Mechelen.

Ragheno moet uitgroeien tot dé stadswijk van de toekomst, met aandacht voor duurzame mobiliteit en innovatieve bouwconcepten in een omgeving, waar plaats is voor leefbare wijken, openbare ruimte en ondernemerschap. Daarom werkt IGEMO, i.s.m. Tractebel en Plan+, aan een ruimtelijk uitvoeringsplan, om de principes uit het masterplan te verankeren in een kader voor de verdere ontwikkeling van de site.

Beide projecten, Spreeuwenhoek en Ragheno, lopen sinds 2019 en zouden, als alles volgens plan verloopt, tegen 2023 afgerond moeten zijn.

Ruimtelijke planning binnen IGEMO

Maak je zelf deel uit van een lokaal bestuur met ruimtelijke uitdagingen? Ontdek dan wat ons team ruimtelijk beleid, ontwerp en planning voor jou kan betekenen via hun projectpagina op de IGEMO-website.

Zelf interesse om bij te dragen aan de ruimtelijke planning van de regio Rivierenland? Goed nieuws: we breiden ons team uit! Breng een bezoekje aan onze vacaturepagina om onze openstaande profielen ruimte en omgeving te ontdekken.