Op donderdag 3 juni organiseerde IGEMO een workshop rond het thema ‘Europese subsidies voor klimaatambities’. Dit gebeurde in het kader van het PentaHelix-project. Tijdens dit online event kregen de 50 aanwezige deelnemers 4 inspirerende presentaties voor de kiezen. Vervolgens kregen de workshopdeelnemers de kans om te netwerken en om (succes)ideeën uit te wisselen.

De deelnemers van de digitale workshop binnen het project PentaHelix in beeld.
De deelnemers van deze digitale workshop, deel van het project PentaHelix, in beeld.

Deel 1: inspirerende sprekers

Om te beginnen kregen de aanwezigen -stakeholders uit verschillende regio’s en sectoren- 4 inspirerende presentaties voorgeschoteld. Het tweeledige doel van deze presentaties: enerzijds de aanwezigen wegwijs maken doorheen het bos van Europese subsidieprogramma’s; anderzijds de manieren, waarop projecten tot stand komen, aankaarten.

PentaHelix en het Burgemeesterconvenant

IGEMO-projectmanager klimaat Bert Serneels beet de spits af met een toelichting over het PentaHelix-project. Hij legde uit hoe het project stakeholders, in de brede zin van het woord, laat samenwerken aan gemeentelijke klimaatactieplannen. Hij lichtte ook toe hoe deze werking kadert binnen de Europese klimaatambities, die via het Burgemeestersconvenant neerdalen tot bij de steden en gemeenten.

EU-programma’s en populaire fondsenthema’s

Hanne Witters en Vicky Leloup, beiden werkzaam bij de dienst Europa van Provincie Antwerpen, boden vervolgens een overzicht van de bestaande EU-programma’s. Ook de thema’s, die de komende jaren in aanmerking komen voor fondsen, kwamen aan bod. Het spreekt voor zich dat klimaat, in navolging van de EU Green Deal, de topprioriteit zal vormen de komende 7 jaar. Er liggen dus heel wat kansen. Hanne en Vicky gaven ook praktische tips & tricks, waarmee je best rekening houdt bij een Europese projectaanvraag.

De verschillende deelstappen van een Europees project

Inne Peersman, clusterdirecteur bij IGEMO, daalde verder af in de praktijk. Ze focuste in haar presentatie op de verschillende deelstappen richting een goedgekeurd en succesvol Europees project. Hoe kies ik een goed idee? Bij welk programma moet ik dat vervolgens indienen? Hoe ontstaat een consortium en welke rol neem ik hierin op? Al deze factoren bepalen de mate, waarin een projectdeelname de oorspronkelijke doelstelling van elke projectpartner invult.

Een succesverhaal uit Noorwegen

De laatste presentatie was een getuigenis van PentaHelix-projectpartner Viken County uit Noorwegen. Guri Bugge toonde aan dat haar organisatie erin slaagt haar ideeën te realiseren door een beperkt startbudget uit te bouwen d.m.v. de slimme inzet van Europese middelen.

Deel 2: netwerken met projectpartners

Vervolgens werd het woord aan de deelnemers gegeven. In 2 reeksen break-out rooms bogen de aanwezigen zich over de thema’s ‘wonen, bouwen en renoveren’, ‘duurzaam ondernemen’, ‘klimaatcommunicatie en -participatie’, ‘mobiliteit’, ‘hernieuwbare energie’ en ‘groenblauwe netwerken’. Deze thema’s vormen de basis van de klimaatactieplannen, die IGEMO in 7 gemeenten in haar regio ontwikkelt. De deelnemers kregen de kans hun eigen ideeën te delen met potentiële projectpartners met dezelfde interesses. Dit gebeurde telkens onder begeleiding van een IGEMO-moderator.

“Met dit event hoopt IGEMO stakeholders bij elkaar te brengen, om hun klimaatideeën te doen rijpen en in concrete projecten om te zetten. IGEMO en Provincie Antwerpen zijn steeds beschikbaar om organisaties met projectideeën te begeleiden door het bos van Europese subsidies.”
Bert Serneels, projectmanager klimaat IGEMO

Wat is PentaHelix?

PentaHelix is een Horizon 2020-project, waarin IGEMO voor 7 gemeenten in de regio Rivierenland klimaatactieplannen opstelt en uitvoert met de participatie van 5 groepen van stakeholders. Via lokale stuurgroepen met burgers, bedrijven, academici en NGO’s inspireren we het klimaatbeleid van lokale besturen door positieve acties te bedenken. Deze acties gaan over mobiliteit, wonen en renovatie, hernieuwbare energie, groenblauwe netwerken, duurzaam ondernemen en lokale circulaire consumptie.

De PentaHelix-methodiek wordt in Vlaanderen ook toegepast door de West-Vlaamse intercommunale WVI, alsook in Spanje, Kroatië, Letland en Noorwegen. Op www.pentahelix.eu vind je meer informatie, zoals een klimaatforum, waarop ‘best practices’ en uitdagingen rond het opstellen en uitvoeren van lokale klimaatmaatregelen staan. Je vindt er bovendien een bibliotheek met interessante documenten, zoals een klimaatcommunicatiegids, een stappenplan om de PentaHelix-methodiek te implementeren en een hele reeks klimaatactieplannen uit andere landen. Vergeet je tenslotte zeker niet in te schrijven op de nieuwsbrief en de LinkedIn-pagina, Facebook-pagina en Twitter-account te volgen.