Een jaar geleden stelde de gemeente Duffel IGEMO aan om de handelskernen nieuw leven in te blazen. Het afgelopen jaar werd een draaiboek opgemaakt met een actieplan rond de stedenbouwkundige aanpak, de activering, de strijd tegen leegstand en samenwerking met en tussen de handelaren. Steeds gericht op duurzame oplossingen. Het hierbij voorziene participatietraject ging van start op 7 februari 2023 met succesvolle rondetafelgesprekken. De 40-tal aanwezige handelaars en de drie handelsverenigingen – VWDC (Verenigde Winkeliers Duffel Centrum), de Middenstandsvereniging Duffel Oost VZW en Unizo – schoven bij de gemeente aan tafel om te debatteren bij een hapje en een drankje.

“Voor IGEMO is dit traject een proces waarbij we de juiste mensen, op het juiste tijdstip, op de juiste plek bij elkaar willen brengen” zegt Ken Fransen, die het project voor IGEMO in goede banen leidt.

Projectmanager Ken Fransen leidt de avond in goede banen

Eerste fase

In deze eerste participatiefase gingen we samen aan de slag om mogelijke acties te bespreken en een plan van aanpak voor te bereiden. Tijdens brainstormsessies kreeg de gemeente uit eerste hand feedback over de uitgewerkte ideeën. Daarnaast werden nieuwe mogelijkheden op tafel gelegd. De thema’s voor de brainstormsessies waren:

  1. Hoe kunnen we een kernwinkelgebied afbakenen, waarbinnen acties kunnen worden ondernomen die de handel binnen dat gebied kunnen stimuleren;
  2. Op welke manier kan er een bijkomende mix aan winkels aangetrokken worden;
  3. Hoe kunnen er enthousiaste klanten en passanten aangetrokken worden die graag in die handelskernen vertoeven;
  4. Hoe kunnen handelaren zich ook digitaal profileren in de gemeente Duffel?
Heel wat enthousiaste aanwezigen

“We gaan op basis van de resultaten van de rondetafelgesprekken een vervolg uitwerken, waarbij ook andere belanghebbenden in het debat zullen betrokken worden. We willen gedragen acties op poten zetten, want het doel is duidelijk: een structurele bevordering van het handelsklimaat”, verduidelijkt Dirk Broes, schepen van lokale economie.