Staten-Regionaal Rivierenland 2022

De Staten-Regionaal vond plaats op 19 november 2022.

Wat?

Klik hier om het programma van de Staten-Regionaal 2022 te raadplegen of presentaties te downloaden.

Waarom?

De regio Rivierenland groeit. Lokale besturen in de regio vinden elkaar steeds vaker en vlotter, om zowel operationeel als beleidsmatig samen te werken voor diverse uitdagingen in uiteenlopende domeinen. Stukje bij beetje wordt de regio Rivierenland vormgegeven.

(Voor) wie?

Om te vermijden dat streekbeleid verzandt in een sectorale benadering, wordt er éénmaal per jaar een Staten-Regionaal georganiseerd. Dit is een meeting, waarbij mandatarissen, ambtenaren, middenveldorganisaties, stakeholders en geïnteresseerden betrokken en geïnformeerd worden bij regionale ontwikkelingen en het streekbeleid. Iedereen is m.a.w. welkom!

De rol van IGEMO?

De laatste jaren groeide IGEMO uit tot het regionaal samenwerkingsverband van regio “Rivierenland”. Het spreekt voor zich dat IGEMO de organisatie van de Staten-Regionaal Rivierenland dus op zich neemt.

Enkele sfeerbeelden van deze editie

Contactpersoon

Anthony Vanoverschelde
Manager Regionale Samenwerking
anthony.vanoverschelde@igemo.be