Voor welke uitdagingen staat onze regio Rivierenland de komende jaren? Over deze vraag buigen ambtenaren van 12 lokale besturen zich vandaag, 23 mei 2023, in Technopolis Mechelen. Onder de roepnaam STRATEGIO bekijken ze hoe ze regionaal nog meer kunnen samenwerken in thema’s die niet stoppen aan de gemeentegrenzen. Een unieke planningsdag met IGEMO als facilitator, samen met Delaware.

Efficiënt en kostenbesparend

“Samen kunnen we uitdagingen en oplossingen op een meer geïntegreerde manier bekijken. Denk aan toenemende kwetsbaarheid in onze samenleving, je moet mensen sterker maken maar evengoed kijken naar betere mobiliteit en betere isolatie van woningen, of toegang tot digitale dienstverlening makkelijker maken. Het is onze ambitie en inschatting dat het regionaal aanpakken van gedeelde uitdagingen efficiënter en dus kostenbesparend is” aldus Hans Welters, voorzitter van Exello Rivierenland, het regionaal overlegforum van algemeen directeurs

Anthony Vanoverschelde, regiomanager van streekontwikkelaar IGEMO vult aan: “Lokale politici dragen steeds meer verantwoordelijkheden. Zij werken met bestaande regelgeving maar hebben daarbinnen heel wat bevoegdheden om zelf beleid te bepalen. Onze oefening wil politici inspireren om regionale beleidsknopen door te hakken. Het is de eerste keer dat we zo’n regionale aanpak uittesten met STRATEGIO, best spannend hoor!”

Samen

STRATEGIO brengt de rijke ervaring en expertise van de administraties van Berlaar, Bonheiden, Bornem, Duffel, Heist-op-den-Berg, Lier, Mechelen, Nijlen, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek en IGEMO samen. “Samen geraak je verder dan alleen. Als lokale besturen verdiepen we ons in dezelfde materies en komen we daarin regelmatig vergelijkbare aandachtspunten tegen. Door onze kennis met elkaar te delen, versterken we niet alleen elkaar maar ook de hele regio. Samen leggen we de regionale puzzel van morgen en zorgen we ervoor dat alle stukjes netjes in elkaar kunnen passen” weet Anja Neels, algemeen directeur van de gemeente Berlaar.

Inspiratie

In 8 thematische werksessies, denk aan o.m. mobiliteit, omgeving, sociaal beleid maar ook Smart Region waarin we focussen op digitalisering, worden inzichten uit de 12 besturen in Rivierenland samengebracht door de 182 aanwezige ambtenaren. “Op basis van bevindingen en trends die lokale besturen ervaren worden regionale uitdagingen en ambities gedefinieerd. Met de inzichten van STRATEGIO wordt verder gewerkt aan een regionale inspiratienota die de besturen meekrijgen richting lokale verkiezingen van 2024. En we kijken zelfs verder. Waarom met deze oefening niet nu al nadenken over het Rivierenland waar we naartoe willen in 2030?” aldus Vanoverschelde.