Wonen Vlaanderen en Natuur & Bos lanceerden recent enkele subsidie-oproepen. Interessant voor jouw gemeente?

Geld voor noodwoningen

Nood aan nieuwe noodwoningen op gemeentelijk grondgebied? Of zijn de bestaande noodwoningen aan verbetering toe? Dan is de oproep ‘noodwoningen’ van Wonen Vlaanderen zeker interessant. Subsidieerbare kosten zijn:

  • aankoopkosten
  • renovatiekosten
  • bouwkosten
  • kosten voor verwerving van een zakelijk recht
  • inrichtingskosten
Voor wie? De lokale besturen kunnen als enige aanvrager een projectvoorstel indienen.
Wat? 50% van de investeringskosten van 1 of meerdere (verplaatsbare) noodwoningen worden terugbetaald.
Deadline? 15 oktober 2020 via verplicht digitaal formulier

Natuur in de buurt

De projectoproep Natuur in je Buurt 2020 wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de oplossing van een maatschappelijke uitdaging via natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen.

Hierbij streeft Natuur & Bos naar meer bereikbare, toegankelijke en kwaliteitsvolle natuur in de nabijheid van mensen, maar ook naar een meer robuuste en veerkrachtige Vlaamse natuur, zodat de biodiversiteit blijvend ondersteund wordt.

Voor wie? Overheden, verenigingen en organisaties kunnen een project indienen. Ook samenwerkingsverbanden tussen de doelgroepen nodigen we graag uit om een project in te dienen.

Wat? Het subsidiebedrag is afhankelijk van de grootorde van je project.
Projectkost > €20.000
75% subsidies (max. €150.000)
Projectkost tussen € 4.000 – €20.000 of het gevraagde subsidiebedrag ≤ €15.000
75% subsidies
Voor 2020 is er in totaal 1.500.000 ter beschikking.

Voorwaarden? Het project mag nog niet in uitvoering zijn, maar moet binnen 1 jaar na goedkeuring kunnen opstarten en afgerond zijn binnen een termijn van 3 jaar.

Deadline? 15 september 2020

Vragen? Neem dan gerust contact op met Anneleen Van Tendeloo, subsidiologe bij IGEMO.